Maarten Reul

Maarten Reul

Sperperiode niet in strijd met Europa

(update) Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de sperperiode, zoals die momenteel in België bestaat, niet per se in strijd is met de Europese richtlijn over oneerlijke handelspraktijken. Zo beantwoordt het Hof een prejudiciële vraag van het Belgische Hof van Cassatie, in een zaak die intussen al sinds 2007 aansleept. Toch is het te voorbarig om nu al conclusies te trekken: het lot van de sperperiode is nog niet beslecht.
  • Gepubliceerd in Mode
Abonneren op deze RSS feed