Chinese Tourism

Chinese Tourism
Terwijl onze middenklasse steeds vaker moet kiezen tussen 'upper' of 'lower' middle class draait het in China volop rond de opwaartse sociale mobiliteit die grotendeels plaatsvind in de steden. Dit heeft ervoor gezorgd dat de Chinese overheid drastische beleidsingrepen heeft moeten maken om de leegloop van het platteland af te remmen. Zo werd recent de 1 kind politiek nog versoepeld voor plattelandsgebieden, waar deze grotendeels gehandhaafd blijft in de steden.

De opkomst van de Chinese middenklasse heeft ongekende proporties en tevens het potentieel om de Westerse middenklasse veelvoudig te overvleugelen. Als lokale Retailer heb je daar weinig aan, hoor je dan vaak zeggen. Denk dan toch nog maar eens goed na...

Uit inschattingen van het IMF blijkt duidelijk dat de middenklasse in China sinds de economische crisis is gegroeid van een kleine 20% naar meer dan 60% van de bevolking vandaag. Een trend die volgens de meeste economen nog lang niet op zijn einde loopt.

Kenmerkend voor de nieuwe generatie Chinese middenklassers is dat ze meer dan ooit Westers georiënteerd zijn. Tot grote angst van menig milieu activist, streeft de Chinese middenklasse naar een consumptieniveau dat gelijk staat aan die van de Westerse middenklasse. Luxegoederen, reizen, auto's, een eigen woning, ... noem maar op. Los van het feit dat investeren in Retail op het Chinese vasteland geen slechte zaak is, wil ik toch ook – en vooral – de aandacht even vestigen op de Chinese toerist.

Het aantal Chinezen dat buitenlandse reizen maakt is gestegen van een kleine 12 miljoen in 2001 naar meer dan 50 miljoen in 2010. De cijfers van 2014 zullen nog sprekender zijn, want naar verwachting zal dit jaar de kaap van 100 miljoen genomen worden.

De meest populaire bestemmingen voor de Chinese toeristen zijn Hong Kong (meer dan 11%), Macau, Thailand, Zuid Korea, Japan en Taiwan. Heel sterk in opkomst zijn echter de verdere reizen die de Chinezen maken naar de Verenigde Staten, Canada, Nieuw Zeeland en Europa. Populairste bestemming in Europa is nog steeds Parijs waar jaarlijks bijna 1 miljoen Chinezen op bezoek komen.

Andere Europese bestemmingen hinken wat achterop, maar naarmate het toerisme toeneemt zullen we ook hier een toenemend aantal Chinese toeristen mogen verwelkomen. Tevens belangrijk is dat de lokale overheden deze trend erkennen en mee investeren in de aantrekkingskracht van onze steden.

De Chinese toerist is ook gul, zo behoren ze ondertussen tot de drie meest spenderende nationaliteiten op vakantie. Ze geven graag geld uit aan luxe producten, bezienswaardigheden en entertainment. Vaak doen ze dit cash, gebruik van credit cards is immers niet zo populair in China.

Ook voor een gokje zitten ze niet verlegen, als een casino bezoekje tot de mogelijkheden behoort dan is dat zeker welkom. Zo is men in Zuid Korea en Australië volop aan het investeren in nieuwe casino's om Chinese toeristen te trekken.
Ze houden tevens ook van netheid en worden graag onthaald. Een welkom bordje in eigen taal zal een slimme retailer geen windeieren leggen in de druk bezochte toeristische centra. Nu alleen hopen dat de Chinese overheid de importtaksen niet verder optrekt om de instroom van luxegoederen in te perken.

Ze zijn welkom, de Chinezen!

Tags: