De burn-outepidemie slaat hard toe in retail

De burn-outepidemie slaat hard toe in retail

Het woord epidemie komt van het Griekse Epidémios, wat staat voor ‘over de gehele bevolking’. Het slaat in ons moderne begrip op een onheil dat vaker voorkomt dan we als normaal beschouwen. Langdurige afwezigheden op de werkvloer omwille van stress en burn-out zijn over de jaren heen in die mate toegenomen dat we vandaag kunnen spreken over een moderne epidemie. Eentje die ongemeen hard toeslaat in de retail.

Langdurige afwezigheden in kaart

Met langdurige afwezigheid bedoelen we een afwezigheid op het werk die langer dan 1 maand duurt. De laatste jaren heeft dit type van verzuim een aanhoudende groei gekend, waardoor we stilaan kunnen spreken van epidemische proporties.

 

Evolutie langdurig verzuim


Daar waar dit verzuim in 2008 nog goed was voor 2,04% van de afwezigheden, bedroeg dit in 2014 reeds 3,14%. Dat is een stijging van meer dan 50% over deze betrekkelijk korte periode. Dat er iets aan de hand is, blijkt dus duidelijk uit de cijfers. Vandaag moeten we ons dan ook de vraag stellen of dit vraagstuk niet breder gaat dan louter een HR-problematiek, en of er niet eerder sprake is van een verontrustend maatschappelijk probleem.


Om een beter zicht te krijgen op de samenstelling van dit type verzuim, bekijken we eerst in detail de spreiding volgens leeftijd. We weten immers dat kort verzuim vaker gerelateerd is aan de jongere werknemers en dat het langdurig verzuim dan weer toeneemt met de leeftijd. Logisch zal je denken, want naarmate we ouder worden komt er uiteraard ook wat meer slijtage op de ketting.

 

verzuimperleeftijd

 

In top-3 van langdurige afwezigheden

Bij de oorzaken vinden we op de derde plaats de zware ziekten, zoals kanker, waarbij een werknemer vaak maanden buiten strijd is. Op de tweede plaats staan nek- en rugklachten, waardoor werknemers geregeld wekenlang thuis zitten. Opmerkelijk is dat deze klachten steeds vaker stress als oorzaak hebben en in mindere mate louter fysieke belasting.


Sinds enkele maanden prijkt echter stress en/of burn-out met stip op de eerste plaats van de redenen voor afwezigheid. Heel vaak is dat bij werknemers boven de 40 jaar, maar opvallend is het ook in toenemende mate het geval bij de jongere werknemers. De vraag rijst dan ook wat hier aan de hand is. Zijn mensen minder stressbestendig dan vroeger? Of zijn ze net meer onderworpen aan stress door de snel veranderende maatschappij?


Dat dit laatste type van afwezigheden hoog ligt in retail is niettemin ook enigszins logisch. Iemand die niet goed in zijn vel zit, zal niet meer optimaal functioneren. Een masker opzetten en de klant blijven bedienen met de glimlach is er dan vaak te veel aan.


De nieuwe stressfactoren

We leven in een maatschappij waar de druk om te presteren hoog ligt, maar dat is op zich niet nieuw. Wat wel nieuw is, is de druk die er heerst om aanwezig te zijn op social media. Het lijkt wel of jongeren bijna continu tegen het scherm plakken met applicaties als Facebook, Snapchat, Twitter, enz. De ‘mobile device’ is vaak het laatste wat men ter hand neemt alvorens te gaan slapen en het eerste waar men naar grijpt bij het ontwaken. Rust vinden is geen sinecure meer in dit tijdperk, waarin men 24/24 bereikbaar is.


Ook de maatschappij op zich is een toegenomen bron van stress geworden: het lijkt wel of er sinds de crisisjaren geen zekerheden meer zijn. Een goede ‘work-life balance’ vinden, is vaak moeilijker dan gedacht. Ook de manier waarop we werken is steeds meer een bron van stress, want al te vaak moet de rendabiliteit omhoog en het aantal FTE’s omlaag.


‘Last but not least’ hebben de winkelmedewerkers vandaag niet meer de werkzekerheid die er vroeger in de sector was. De snelle bewegingen in de retailsector maken dat winkelsluitingen schering en inslag zijn. Het probleem gaat dus breder dan louter een verzuimproblematiek, en is daardoor ook niet zo eenvoudig aan te pakken.


Auteur: Peter Van Ostaeyen, Business Development Manager Retail – SD Worx

Tags: