Innovatieve marketing: het opstellen van een strategisch plan

Innovatieve marketing: het opstellen van een strategisch plan

Een strategische planning is essentieel voor elk bedrijf als onderdeel van het innovatieve marketingplan. Om u te helpen dit plan op op te stellen, is er een lijst van hoofdfactoren, die in overweging genomen moeten worden bij het maken van dit plan.

 

Executive Summary

Executive Summary is een hoofdonderdeel van uw strategische planning, deze moet afgerond worden tijdens het laatste statium omdat deze eigenlijk een samenvatting vormt van de andere onderdelen van uw strategisch plan. Het heeft als doel uw stakeholders (werknemers, raadgevers, investeerders, …) een vluchtige blik op uw plan te geven om het te ondersteunen. 

 

Elevator Pitch

De elevator pitch zorgt voor een korte beschrijving van uw bedrijf. Het moet een onderdeel zijn van het strategisch plan, maar de elevator pitch moet elk jaar bijgewerkt worden. Het is belangrijk dat al de werknemers van het bedrijf het strategisch plan volledig onder de knie hebben om geen zakelijke kansen te missen. 

 

Mission Statement

Het opstellen van een Mission Statement helpt het bedrijf om een concrete uitleg te geven over wat het bedrijf uiteindelijk wil bereiken. Het zal uw medewerkers helpen om de juiste beslissingen te nemen, die in lijn liggen met de strategie van uw bedrijf.

 

SWOT

Een SWOT-analyse (sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen) bijvoegen in de strategische planning helpt om de beste kansen en strategiën na te streven en de belangrijkste doelen te bereiken. Het geeft inzichten van de sterktes en de zwaktes waaraan gewerkt moet worden om het bedrijf nog beter te maken. 

 

Goals

Doelen opstellen en doelen bereiken zijn de sleutel naar success voor een bedrijf. De doelen zijn opgesplitst in lange termijndoelstellingen (voor 5 jaar of meer) en kortetermijndoelstellingen (1 jaar).  Het is belangrijk om eerst de kortetermijndoelstellingen te bereiken om later de langetermijndoelstellingen te bereiken.


Key Performance Indicatiors (KPIs)

Het instellen en opvolgen van KPI's geeft duidelijke inzichten omtrent de prestaties van het bedrijf, en laat u tegelijkertijd toe om aanpassingen te doen indien nodig, naargelang de prestaties van het bedrijf. 

 

Consumer targeting

Hierbij moeten de behoeften van elke doelgroep duidelijk vastgesteld worden. Dit blijft cruciaal voor de marketingstrategie betreffende de ROI van al uw advertentie-uitgaven.  Hoe meer u in interactie treedt met de behoeften van uw doelgroep, hoe meer u hen zal aantrekken. 

 

Industry & Competitive Analysis

De industrie-analyse wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de markt groeit of niet, en om de beste beslissingen te maken in verhouding tot diversificatie en identificatie van nieuwe groeimogelijkheden. Wat betreft de concurrentie-analyse, hoeft u alleen uw belangrijkste concurrenten te definiëren en een SWOT-analyse uit te voeren voor hen.

 

Marketing Plan

Het ontwerpen van een allesomvattend marketingplan zal u helpen bij het beschrijven van hoe u het beste prospects aantrekt, hoe u hen het beste kan overhalen om effectief klant te worden en hoe u de lifetime customer value op de beste manier kan maximaliseren. 

 

Team

Dit onderdeel houdt rekening met de human resources, die nodig zijn voor de uitvoering van de mogelijkheden van het bedrijf en het bereiken van de doelen van dit bedrijf. U kan de lijst afgaan van alle leden in uw team en wat voor soort profiel u gaat aannemen om deze doelen te bereiken. 

 

Operations Plan

Door de invoering van uw activiteitenplan zult u in staat zijn om uw doelen en mogelijkheden om te zetten in realiteit. Hier zou u elk van de afzonderlijke projecten, die deel uitmaken van de grotere doelen en de wijze waarop deze projecten worden afgerond, moeten identificeren. Tot slot, zou u een planning moeten opmaken om te bepalen wanneer elk project wordt gestart en wie dit project zal leiden. 

 

Financial Projections

Het laatste deel van uw strategisch plan zijn uw financiële projecties. Uw financiële prognoses helpen op verschillende manieren. Ten eerste kan het worden gebruikt als een financieel model om de mogelijke resultaten voor elke gelegenheid die u wil nastreven, te beoordelen. Daarnaast zal het helpen bij het in kaart brengen van uw doelen.

 

Meer: http://www.forbes.com/sites/davelavinsky/2013/10/18/strategic-plan-template-what-to-include/

Tags: