“55% van de zelfstandige handelaars verkoopt ook online”

Shutterstock.com

Stellen dat de e-commerce door de coronacrisis een enorme boost heeft gekregen, is natuurlijk een open deur intrappen. Unizo heeft die inhaalbeweging nu ook effectief becijferd.

 

9 op 10 zijn online aanwezig

De middenstandsorganisatie deed daartoe een rondvraag bij 1.115 handelaars uit Vlaanderen en Brussel. Het is belangrijk om aan te stippen dat het enkel gaat om handelaars die fysieke goederen verkopen aan de consument. De verkoop van diensten zoals reizen, overnachtingen en tickets is niet in de studie opgenomen.

 

Een eerste vaststelling is het feit dat 91% van de handelaars online aanwezig is, hetzij met een website en/of via sociale media. De overgrote meederheid beseft dus dat dit een must is. Voedingszaken (17%) zijn vaker niet online aanwezig dan non-food handelaars (8%).

 

Social selling steeds belangrijker

55% van de respondenten geeft verder aan ook effectief online te verkopen. Twee jaar geleden was dat iets meer dan 45%. Die verkoop vindt overigens niet noodzakelijk via een eigen webshop plaats. Social selling (verkoop via sociale media) heeft een enorme ontwikkeling gekend. Van de handelaars die online verkopen, doet 70% dat (ook) via sociale media. Het is een zeer opvallende tendens aangezien dat aandeel in 2018 slechts 44% bedroeg. De verkoop via online marktplaatsen zoals bijvoorbeeld eBay ligt dan weer lager dan twee jaar geleden.

 

Een grote groep handelaars – ongeveer 45% - verkoopt nog steeds niet online. Vaak denken ondernemers dat hun product niet geschikt is voor e-commerce. Het is een argument dat meer dan 1 op 3 non-believers gebruikt. Ook gebrek aan tijd of kennis weerhoudt nog altijd heel wat handelaars (33%) om de stap naar e-commerce te zetten. "Ondanks de sterke vooruitgang hebben we dus nog heel wat sensibiliserings- en ondersteuningswerk voor de boeg, om nóg meer zelfstandige handelaars aan de online verkoop te krijgen", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo.

 

Voor de meerderheid van de handelaars die de e-commerce wel omarmen, blijft het wel een hele uitdaging. 64% van hen geeft aan dat hij of zij als zaakvoerder zelf instaat voor het up-to-date houden van de webshop of het online verkoopkanaal. Het vraagt bovendien ook een heleboel nieuwe vaardigheden op gebied van bijvoorbeeld marketing of logistiek. Een kwart van de handelaars verdient er ook niks extra aan, omdat de opbrengsten niet opwegen tegen de kosten. Ongeveer de helft denkt wel dat zijn online omzet in 2021 zal stijgen.

 

Bedreigingen

Unizo peilde ook naar de grootste bedreigingen voor de lokale e-commerce. Met stip op plaats 1 staat de concurrentie van grote internationale webshops. Verder vinden nogal wat handelaars het erg duur in verhouding tot de omzet en vinden ze het lastig om op het internet gevonden te worden. "Het minste wat we hier vragen is een gelijk speelveld voor al wie bij ons aan e-commerce doet", zegt Van Assche. "Laat die grote e-commercespelers hier ook belastingen betalen, waardoor de belastingdruk op onze ondernemers kan verlagen. Zorg er ook voor dat zij zich aan onze garantiewetgeving moeten houden, de regels van het retourrecht moeten naleven en ook de milieuverplichtingen nakomen. Dat zijn allemaal zaken waar niet-Europese spelers nu helemaal geen rekening mee moeten houden. Niet alleen onze zelfstandige handelaars staan hier dus voor een grote uitdaging, ook onze beleidsmakers”, besluit hij.