“Colruyt handhaaft langetermijnambities”

Gisteren bliezen de aandeelhouders van Colruyt Group verzamelen voor hun jaarlijkse ‘hoogmis’. Die werd met meer dan gewone belangstelling gevolgd, nu de Nederlandse ‘prijzenkampioen’ Jumbo naar ons land komt. Colruyt is alvast van plan zich niet te laten doen.

 

Fors investeren

Zo blijft Colruyt de komende drie jaar fors investeren, voor een indrukwekkende 1,1 miljard euro. “We moeten wel, de wereld is te veel veranderd”, hoorde De Standaard Jef Colruyt gisteren zeggen tijdens de aandeelhoudersvergadering. Vorig jaar klonk het nog dat de retailer 300 à 350 miljoen euro zou investeren alleen al in digitale kennis, IT en robotica, nu spreekt de CEO van 450 miljoen euro. “Die investeringen zijn gedeeltelijk defensief, maar vooral offensief."

 

Tegelijk blijft Colruyt traditiegetrouw op de kleintjes letten: halfweg vorig jaar kregen de kaderleden zelfs expliciet de opdracht om de kosten onder controle te houden. “Het gevolg was dat de netto- tewerkstelling bij Colruyt het afgelopen jaar met slechts 186 medewerkers steeg, in plaats van met 1000 à 1500. Toch gingen er evenveel winkels open als vroeger”, zo schrijft de krant, die er verder op wijst dat Colruyt met een bedrijfsmarge van 5,9% in zijn retaildivisie bij de beste van de klas hoort: de meeste Europese concurrenten moeten tevreden zijn met een bedrijfsmarge van 2 tot 4%.

 

Groeiende familiale controle

De topman gaf ook een stand van zaken rond het inkoopprogramma van eigen aandelen. Op de vorige algemene vergadering kondigde de CEO aan dat Colruyt in de twee volgende jaren voor maximaal 350 miljoen euro eigen aandelen zou inkopen. Na één jaar is dat bedrag al zo goed als binnen (97%), maar als de cashpositie van het bedrijf het mogelijk maakt en er zich kansen voordoen, zal Colruyt eigen aandelen blijven inkopen.

 

“Ons beleid is al jaren dat we meerwaarde creëren voor onze aandeelhouders via een hoger dividend en via de inkoop van aandelen”, citeert zakenkrant De Tijd de Colruyt-topman. Mooi meegenomen: op die manier verhoogt de familie Colruyt beetje bij beetje ook haar controle over de retailgroep.

 

Competitieve retailmarkt

Voor het boekjaar 2018-2019 verwacht Jef Colruyt dat de retailmarkt competitief blijft en dat er wellicht geen significante opleving van het consumentenvertrouwen op korte termijn staat aan te komen in België en Frankrijk. Exclusief eenmalige elementen mikt de groep op een nettoresultaat dat boven het niveau van een jaar eerder ligt (toen 351 miljoen euro), met dank aan een goede eerste jaarhelft, “onder andere dankzij een mooie zomer met ook het Wereldkampioenschap Voetbal”. In de tweede jaarhelft verwacht de Halse distributeur meer concurrentie tussen de supermarkten onderling.

 

“Op de lange termijn handhaaft Colruyt zijn ambities”, klonk het klaar en duidelijk. Jumbo (en de anderen) zijn bij deze gewaarschuwd.