75 Belgische CEO’s sporen België aan ambitieus te zijn rond klimaat

75 Belgische CEO’s sporen België aan ambitieus te zijn rond klimaat

75 Belgische CEO's hebben een open brief gestuurd aan de Belgische delegatie die zal deelnemen aan de VN-klimaattop op het einde van het jaar in Parijs. Daarin vragen ze om mee te werken aan een ambitieuze klimaatovereenkomst.

Koolstofarm beleid nodig

"We vinden dat we de verantwoordelijkheid dragen om actief mee te werken aan de wereldwijde inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en om de leiding te nemen in de overgang naar een koolstofarme, klimaatbestendige economie", schrijven de CEO's. Bij de ondertekenaars zijn onder andere toplui van Exki, Nike, Nestlé, Unilever, Ikea, Delhaize en Alpro. Ook andere grote namen als Solvay, Eneco en Bpost verlenen hun medewerking.

 

Het concrete doel van de ondertekenaars, die zich groepen in het Belgische duurzaamheidsnetwerk The Shift, is om de temperatuur op aarde tegen 2100 met minder dan 2 graden Celsius te laten stijgen. Ze willen daarom samenwerken met de Belgische overheden om samen concrete acties op te zetten, zodat ze ook andere landen en bedrijven kunnen overtuigen van een vooruitstrevend klimaatbeleid.

 

Het akkoord in Parijs moet volgens hen ook uitstralen dat de wereldwijde economie zo snel mogelijk moet streven naar een koolstofarm beleid en meer gebruik van hernieuwbare energie.

Tags: