Aantal winkeldiefstallen daalt... op papier

Aantal winkeldiefstallen daalt... op papier

Het aantal winkeldiefstallen in Nederland, die zijn doorgegeven aan de politie, is gedaald tot 39.490. Dat is het laagste cijfer sinds 2008. Toch houdt Detailhandel Nederland een slag om de arm: de aangiftebereidheid is de voorbije jaren fors gezakt.

 

Officiële cijfers dalen

In 2013 piekte het aantal geregistreerde winkeldiefstallen nog op 43.555. Sindsdien is er een daling zichtbaar tot 39.490 in 2016. Een soortgelijke beweging valt waar te nemen voor het totaal aantal aangemelde diefstallen in Nederland, dat in 2012 een hoogtepunt haalde van 677.970 en vervolgens stelselmatig afnam tot nog 498.290 in 2016.

 

Toch trekt Detailhandel Nederland aan de alarmbel. “Als je bedenkt dat de politie onlangs zelf constateerde dat de aangiftebereidheid van winkeldiefstal met ongeveer 23 procent is gedaald de afgelopen jaren, dan geeft dat ons reden tot grote zorgen”, zegt secretaris Bert van Steeg.

 

Oost-Europeanen zijn oververtegenwoordigd

Grofweg komen twee typen daders de winkel binnen. Circa dertig procent van alle schade door winkeldiefstallen wordt veroorzaakt door georganiseerde bendes. Het saldo komt op het conto van de gelegenheidsdieven. Het gaat om diefstallen met een relatief kleine schade, maar om enorme aantallen.

 

In de aangiftecijfers is sprake van een oververtegenwoordiging van Oost-Europeanen. Ze vormen bijna 15 procent van het totaal. Van Steeg: “In Nederland zijn honderden bendes actief, vaak vanuit het voormalige Oostblok. Zij gebruiken ook steeds nieuwe hulpmiddelen. Zo hield een winkelier onlangs iemand staande met een geprepareerde zak chips. Werkelijk te gek voor woorden.”

 

Detailhandel Nederland roept een volgend kabinet dan ook op om van de aanpak van winkeldiefstal topprioriteit te maken. Van Steeg: “Ten eerste moeten we veel beter samenwerken om georganiseerde bendes aan te pakken. Daarbij moeten politie en openbaar ministerie landelijk capaciteit beschikbaar stellen en moeten nieuwe mogelijkheden zoals moderne camerasystemen en zoekmethoden veel beter worden benut."

 

"Ten tweede moet de administratieve rompslomp uit het aangifteproces. Gebruik de technologische middelen die er zijn en zorg vooral dat goede dienstverlening bovenaan de agenda staat", klinkt het.