Amazon, Ikea en Unilever beloven koolstofneutraal transport tegen 2040

Shutterstock.com

Enkele van de grootste retailers en foodproducenten ter wereld (denk aan Amazon, Ikea, Inditex en Unilever) beloven om tegen 2040 hun maritieme transporten volledig emissievrij te maken.

 

Sleutelfiguren

Negen bedrijven verzamelen zich in de 'Cargo Owners for Zero Emission Vessels', waarmee ze hun gezamenlijke gewicht in de schaal leggen om logistieke bedrijven in de richting van koolstofvrij transport te duwen. Ze willen ook samenwerken om innovatiemogelijkheden te onderzoeken en door hun schaalvoordelen koolstofvrije transporten betaalbaar te maken. Geen enkele cargo-eigenaar heeft op zich genoeg invloed in de markt om verandering te kunnen forceren, is de redenering. 

 

"De maritieme logistieke sector moet, zoals alle sectoren van de globale economie, zich snel ontdoen van alle koolstofuitstoot als we de klimaatcrisis willen oplossen. Multinationals zullen sleutelfiguren zijn in het totstandkomen van schone transporten. We prijzen de ondertekenaars van ons ambitiestatement voor hun leiderschap en dringen er bij andere cargo-eigenaars en overheden op aan om zich bij ons aan te sluiten", zegt voorzitter Dan Porterfield van het Aspen Institute, de initiatiefnemer van 'coZEV', in een persbericht. 

 

Evenveel uitstoot als Japan

"Door ons aan te sluiten bij gelijkgezinde partners, bedrijven en organisaties kunnen we een sterke beweging opstarten", klinkt het bij IKEA. "Dit is een belangrijke opstap om het doel van een emissievrije maritieme sector in de kijker te zetten. We willen onze vastberadenheid duidelijk maken en vertrouwen wekken bij alle betrokkenen in onze koolstofvrije weg voorwaarts."

 

Het probleem waartegen de negen bedrijven proberen te vechten, is inderdaad immens. Containerschepen stoten jaarlijks een miljard ton CO2 per jaar uit, zowat even veel als heel Duitsland en het hele Verenigd Koninkrijk samen - als containerschepen een aparte staat zouden zijn, zouden ze (naast Japan) wereldwijd op vijf staan als grootste koolstofuitstoters.

 

Het Aspen Institute is evenwel erg positief over zijn slaagkansen: "Op korte termijn kan de sector zijn emissies met 50% terugdringen door trager te varen en windkracht te gebruiken." Toch waarschuwt de initiatiefnemer dat "Door de lange levensduur van schepen moet de transitie naar emissievrij transport wel onmiddellijk beginnen om het doel te halen tegen 2050."