Colruyt en Decathlon onderschrijven 'groene belofte' van Europese Commissie

Europese Commissie

De Europese Commissie heeft het startsein gegeven voor haar zogenaamde ‘belofte inzake groene consumptie’, die deel uitmaakt van het Europees klimaatpact. Aan het proefproject nemen onder meer Colruyt Group, Decathlon en L’Oréal deel.

 

"Groene keuzes mogelijk maken"

Bedrijven die meedoen aan het project, beloven hun bijdrage aan een groene transitie op te voeren. De engagementen die ze aangaan moeten een duurzaam economisch herstel versnellen en het vertrouwen van de consument in de milieuprestaties van ondernemingen en producten bevorderen. Colruyt Group, Decathlon, LEGO Group, L'Oréal en Renewd zijn de eerste bedrijven die deelnemen aan het proefproject.

 

“Consumenten in staat stellen groene keuzes te maken – dát stond ons in de herfst van het afgelopen jaar voor ogen, toen we de nieuwe consumentenagenda bekendmaakten. Om weloverwogen keuzes te kunnen maken, hebben consumenten behoefte aan meer transparantie over de koolstofvoetafdruk en duurzaamheid van producten. Dáár gaat het om bij het initiatief van vandaag”, zegt Didier Reynders, Europees Commissaris voor Justitie.

 

5 Kernbeloften

De belofte inzake groene consumptie is gebaseerd op een reeks van vijf kernbeloften. Deelnemende ondernemingen moeten concrete maatregelen nemen op ten minst drie van de vijf gebieden. Ze moeten nadien ook kunnen aantonen waar en hoeveel vooruitgang ze hebben geboekt.

 

De kernbeloften hebben hebben bijvoorbeeld betrekking op de koolstofvoetafdruk van de onderneming in zijn geheel inclusief de toeleveringsketen, de koolstofvoetafdruk van een selectie van toonaangevende producten van de onderneming of het aandeel verkochte duurzame producten of diensten. Ondernemingen kunnen ook beloften doen over de pr-inspanningen de ze doen ter bevordering van duurzame praktijken of over het verbeteren van de vindbaarheid, nauwkeurigheid en duidelijkheid van de door hen verstrekte informatie over de koolstofvoetafdruk.

 

De belofte inzake groene consumptie is bedoeld voor de non-foodsector en voor retailers die zowel levensmiddelen als non-foodproducten verkopen. Bedrijven kunnen nog aansluiten door voor eind maart contact op te nemen met de Europese Commissie. Tegen januari volgend jaar zal de eerste proeffase van het project afgerond zijn. Daarna volgt een eerste evaluatie.