Corona blijft consumptie afremmen

Corona blijft consumptie afremmen
Afbeelding: Nationale Bank van België

Hoewel de niet-voedingswinkels en de horeca al geruime tijd weer open zijn, heeft de consumptie zich nog lang niet hersteld. Dat blijkt uit een enquête van de Nationale Bank van België.

 

Winkels vermijden

Een eerste vaststelling van de studie is dat er minder wordt gewinkeld: meer dan twee derde van de ondervraagden geeft aan minder te shoppen. Een op vijf, vooral 65-plussers, bezoekt zelfs helemaal geen winkels meer.

 

Mensen die toch nog winkelen, spenderen over het algemeen ook minder. Het fenomeen tekent zich het scherpst af onder jongeren, die beduidend minder consumeren dan voor de crisis. De beperkende maatregelen die gelden voor de horeca, de regels rond afstand houden en angst voor het coronavirus zijn de belangrijkste redenen waarom de consumptie terugloopt.

 

De ontspanningssector, de horeca en de modewinkels zijn - logischerwijs - de grootste slachtoffers van de crisis, maar ook aan persoonlijke diensten, zoals bijvoorbeeld kappers, en aan sportactiviteiten spenderen de Belgen minder.

 

Voeding en e-commerce

De grote uitzondering blijft voeding, waaraan het merendeel van de respondenten nu meer uitgeeft. Volgens de Nationale Bank kan dat te maken hebben met het feit dat men vaker thuis eet, maar ook met gestegen voedselprijzen.

 

Ook online blijft – net zoals tijdens de lockdown - sterk presteren: bijna de helft koopt meer op het internet dan voor de crisis. Mogelijk nog belangrijker is het feit dat de grote meerderheid van de respondenten aangeeft, die nieuwe consumptiepatronen te zullen verderzetten in de (nabije) toekomst.