De twaalf werven van Jef Colruyt

Jef Colruyt
Jef Colruyt (foto Colruyt Group)

Duurzaamheidsinitiatieven krijgen een bijzonder prominente plaats in het nieuwe jaarverslag van Colruyt Group. De maatschappelijke impact van een bedrijf gaat immers over meer dan enkel centen, vindt topman Jef Colruyt.

 

Sociale en ecologische rol

Elke zomer bezorgt Colruyt Group ons een flinke portie vakantielectuur in de vorm van een lijvig maar vlot leesbaar jaarverslag. Dit jaar heeft de retailer daarin voor het eerst ook z’n duurzaamheidsverslag geïntegreerd. De geïnteresseerde lezer vindt er een pak relevante (cijfer)gegevens over de initiatieven die Colruyt neemt om duurzaamheid te integreren in alles wat het bedrijf doet. Wist u bijvoorbeeld dat het bedrijf in boekjaar 2018/19 precies 561.694 m³ water verbruikte? Daarvan was 24% regenwater of gezuiverd afvalwater – een percentage dat verder omhoog moet.
 

“Met dit jaarverslag willen we duidelijk tonen dat financiële en niet-financiële informatie voor ons op hetzelfde niveau staan”, schrijft voorzitter en CEO Jef Colruyt in z’n voorwoord. “Want onze impact op de maatschappij reikt verder dan enkel economische meerwaarde. Ook sociaal en ecologisch spelen we een rol van betekenis. Ik beweer niet dat we er al zijn. Ik zeg ook niet dat ons bedrijf geen stappen meer te zetten heeft. Maar we doen elke dag ons best en leren continu bij.”

 

Concrete impact

De groep heeft twaalf inhoudelijke thema’s gedefinieerd om het verschil te maken: twaalf werven die hoog op de agenda staan van stakeholders en samenleving en die de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als referentiekader nemen. “Voor elk van deze werven geloven we dat we een concrete positieve impact kunnen realiseren, in iedere schakel van de keten,” lezen we. Concreet gaat het over landbouw, gezondheid, dierenwelzijn, werkcontext, training & development, samen leven, biodiversiteit, grondstoffen, water, energie, klimaat en mobiliteit.
 

Niet alle projecten zijn grensverleggend. Dat Colruyt net als alle andere retailers het gehalte suikers, vetten, verzadigde vetzuren en zout in z’n producten verlaagt, bekijkt waar extra vezels en groenten kunnen worden toegevoegd, en de nutri-score op de verpakking plaatst, is niet zo uitzonderlijk. Dat de retailer in het kader van dierenwelzijn de lastenboeken voor leveranciers verstrengt, verbaast evenmin.  

 

Bewuste voedingskeuzes

De vele landbouwprojecten van de groep trekken de aandacht. Waar mogelijk trekt Colruyt de kaart van de lokale teelt, met sterke partnerships: een transparantere keten is het streefdoel. Zo ontwikkelde het bedrijf samen met twee fruitveredelaars twee nieuwe appelsoorten. De Magic Star ligt al sinds begin 2019 in de rekken, de Coryphée volgt in 2020. Beide soorten zorgen voor een verlenging van het Belgische appelseizoen, zodat de retailer minder appels moet importeren, met een kleinere ecologische voetafdruk tot gevolg. In dezelfde sfeer situeren zich de directe samenwerkingsprojecten met lokale aardappelboeren, met rundveehouders (voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod) en met zuivelbedrijf Inex (voor een gegarandeerde stabiele melkprijs). Ook investeert Colruyt verder in biolandbouw, in lokale sojateelt, in Belgische mosselen en in ‘vertical farming’, een duurzame teeltmethode voor verse kruiden.
 

Ook gezondheid houdt Colruyt bezig. Een mogelijke gamechanger is de SmartWithFood app, die shoppers helpt om geïnformeerde, bewuste en persoonlijke voedingskeuzes te maken. Het project ‘Food4Health’ begeleidt mensen naar een evenwichtiger en gezonder voedingspatroon, afgestemd op de persoonlijke behoeftes, rekening houdend met de levensfase en de emotionele en fysieke toestand waarin ze zich bevinden.

 

Efficiënt stockbeheer

Duurzaam ondernemen betekent ook een stimulerende werkomgeving voorzien voor de nu al bijna 30.000 medewerkers van de groep. Colruyt gelooft in de kracht van diversiteit (er werken nu 85 nationaliteiten, de verhouding man/vrouw is 60,5%/39,5%). De gemiddelde anciënniteit bedraagt 9,56 jaar. Medewerkers krijgen een deelname in de winst en kunnen elk jaar intekenen op een kapitaalverhoging. 2.259 medewerkers tekenden in op 355.738 aandelen in 2018. De firma kan pas groeien naarmate de medewerkers groeien, zei voormalig topman Jo Colruyt al. Het bedrijf investeerde 3,14% van de loonmassa (38,2 miljoen euro) in training.
 

Weetje: de personeelsruimtes in de winkels maakt Colruyt schoon met een speciaal biologisch product, dat verneveling combineert met natuurlijke micro-organismen die het vuil actief bestrijden. Er komt geen water aan te pas en oppervlaktes blijven tot 20% properder. Een kwestie van respect voor de biodiversiteit. Voedselverlies is een aandachtspunt: dank zij een efficiënt stockbeheer en goede monitoring wordt wel 97,38% van de verse en diepvriesproducten bij Colruyt effectief verkocht. Onverkocht voedsel dat nog perfect eetbaar is, schenkt het bedrijf zoveel mogelijk aan de Voedselbanken. In 2018 ging het om een record: 3.297 ton. Duidelijk zijn ook de verpakkingsdoelstellingen: tegen 2025 zijn alle verpakkingen herbruikbaar, recycleerbaar, composteerbaar of biodgradeerbaar. In 2018 haalde Colruyt een record recycling rate van 83,17%.

 

Oproep naar de volgende regering

De groep wist z’n energieverbruik in verhouding tot de omzet in 2018 met 7% te verminderen in vergelijking met basisjaar 2009. Tegen 2020 moet dat 14% worden. Met de eigen groene-stroomproductie dekt de groep overigens ruimschoots het eigen elektriciteitsverbruik. De CO2-uitstoot daalde met 13% vergeleken met 2008 (opnieuw in verhouding tot de omzet). Tegen 2020 wordt dat 20%. Toto slot: in elk jaarverslag wijst Colruyt Group er fijntjes op hoeveel van de netto toegevoegde waarde in België terugvloeit naar de lokale en federale overheden: 46,4% om precies te zijn. Ook belasting betalen is maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 

Jef Colruyt kijkt naar eigen zeggen vol vertrouwen naar het volgende boekjaar: “We voelen turbulente tijden komen. En we zijn er klaar voor. Onze operational excellence is beter dan ooit. Ook merken we dat lokale verankering alsmaar belangrijker wordt. Het zijn onze mensen die echt het verschil maken. Zij realiseren elke dag onze doelstellingen en bedrijfsmissie. Op een duurzame manier.” Opmerkelijk én erg actueel is wel z’n oproep naar de politieke wereld: “We hopen dat de volgende regering durft te denken op de lange termijn. Colruyt Group is bereid om mee te denken. Bereid om een actieve maatschappelijke rol op te nemen. Bereid om mee te investeren in de toekomst. Dat doen we niet als ad hoc-oplossing, maar vooral voor de toekomstige generaties. Zij laten hun stem horen. Het is aan ons om daarnaar te luisteren. En om volop in te zetten op groene alternatieven. Of dat nu windenergie of waterstof is.”