Duurzame winkels met circulaire verlichting? Signify helpt je op weg

Signify

(Publireportage) Europa streeft naar een circulaire economie en ook consumenten verwachten dat retailers duurzamer ondernemen. Signify lanceert in dat verband een interessant concept: circulaire winkelverlichting. Iets voor u?

 

Naar een circulaire economie

Europa wil in 2050 volledig circulair zijn: alle materialen en de energie die nodig is om ze te produceren, zullen dan hernieuwbaar zijn. In een circulaire economie wordt er maximaal gebruik gemaakt van producten en materialen en wordt niets van waarde nog vernietigd. Afval bestaat dan niet meer, want producten worden via een biologische of een technologische cyclus op een zo hoogwaardig mogelijke manier hergebruikt.
 

In een circulaire economie is ook een duidelijke rol voor de retail weggelegd. Denk maar aan de vele producten die consumenten kopen: vaak hebben die een korte levensduur en belanden ze na (kort) gebruik op de vuilnisbelt. Onze huidige economie is grotendeels gebaseerd op het principe van ‘obsolescence’, waarbij bewust wordt gestuurd op snelle veroudering van producten, zodat ze eerder aan vervanging toe zijn. De doelbewuste verkorting van levenscycli en slechte (of onrendabele) repareerbaarheid hebben tot gevolg dat consumenten veel spullen weggooien. Hierbij worden systematisch grondstoffen, materialen en producten verspild.

 

Afvalberg groeit

Als Europa de ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, zullen ook retailers hun businessmodellen anders moeten inrichten. In Nederland bijvoorbeeld worden jaarlijks 1,2 miljoen nieuwe kledingstukken vernietigd. Van alle afgedankte en gedragen kleding belandt 15 procent in de kledingcontainer. Het overgrote deel (jaarlijks 135 miljoen kilo) wordt verbrand of gaat de afvalcontainer in.
 

Ook de afvalberg groeit. Met het huidige consumptie- en productietempo zit er in 2050 meer gewicht aan zwerfplastic in de zee dan aan levende vissen. Een belangrijke bijdrage daarvan is de 40% van alle kunststoffen die voor verpakkingen worden gebruikt, waarvan een groot deel wordt verkocht door de retail.
 

Maar ook de winkelbouw is een belangrijk onderdeel van de economie: 40% van alle materialen in Nederland worden verbruikt door de bouw en daarvan wordt zo’n 10% door de retail verbruikt! In België zal het niet anders zijn.

 

Consument is vragende partij

Naast de impact die de retail kan maken op net genoemde materialenstromen, is er een andere reden waarom de circulaire economie relevant is voor de retail. Consumenten vragen steeds vaker om retailers die duurzaam ondernemen. Veertig procent neemt duurzaamheid mee bij de keuze voor een winkel, vijf procent vindt het zelfs erg belangrijk.
 

En Nederlandse consumenten kopen steeds bewuster, en kiezen niet langer vanzelfsprekend voor nieuwe producten. Zo geeft 74 % van de consumenten aan het koopgedrag deels of volledig te willen aanpassen. En dan is er nog regelgeving, zoals het verbod op plastics voor eenmalig gebruik, dat steeds verder wordt uitgebreid.

 

Hoe zet je als retailer de eerste circulaire stap?

Minder gebruiken van verpakkingsmaterialen, het stimuleren van hergebruik, het aanbieden van leaseconstructies of reparatieservices en het terugdringen van energiegebruik: het zijn allemaal activiteiten die we scharen onder de paraplu van de circulaire economie.
 

De klant staat daarbij meer dan ooit centraal. Het wordt een basisvoorwaarde voor retailers om transparant te zijn over het productieproces, wat er verkocht wordt en hoe dat gebeurt.
 

Ook valt te denken aan circulaire verdienmodellen. Tal van bedrijven spelen hier al op in door hun bevoorradingsketen, businessmodellen en productieproces op een meer circulaire manier in te richten.
 

Enkele sprekende voorbeelden? Bol.com verkoopt retour gezonden producten weer via derden. Coolblue heeft een eigen reparatiedienst. PostNL test herbruikbare verpakkingen en kledingmerk MUD Jeans biedt leasemodellen voor spijkerbroeken aan.
 

Van deze mooie voorbeelden die er al zijn, valt ook op dat de meeste niet alleen duurzamer of circulairder zijn, maar ook nog andere voordelen hebben voor de klant. Veel circulaire oplossingen zijn bijvoorbeeld goedkoper voor klanten, zijn kwalitatief beter en hebben een langere levensduur.

 

Circulaire verlichting

Steeds meer retailers en bedrijven erkennen het belang van duurzaam ondernemen. In deze stille revolutie neemt Signify het voortouw op het gebied van verlichting.
 

Met Circular lighting wordt verlichting na gebruik niet meer weggegooid, maar hergebruikt. Zo verschuift de focus naar een circulaire economie, waarin ‘bezit’ vervangen wordt door ‘gebruik’. Signify blijft eigenaar van de verlichting tot het einde van het contract en zorgt ervoor dat de verlichting tijdig wordt gerepareerd of vervangen. En het mooie is: omdat circulaire verlichting langer meegaat, een tweede leven krijgt én veel energie bespaart, bent je veel voordeliger uit!

 

Signify is CO2-neutraal

Duurzaamheid zit in de genen van Signify en het bedrijf loopt daarmee in de wereld ver voorop. Het bewijs hiervoor werd geleverd in september 2020, toen een mijlpaal werd bereikt. Vanaf dat moment opereert Signify namelijk met al zijn activiteiten wereldwijd koolstofneutraal en maakt bovendien 100% gebruik van hernieuwbare elektriciteit.
 

Dat betekent dat Signify zijn operationele uitstoot sinds 2010 met meer dan 70% heeft verminderd, nadat het is overgestapt op energiezuinigere technologieën in de fabrieken, is overgegaan naar duurzamer vervoer van producten en een betere logistieke planning. Vanaf 2021 gaat Signify ook nog de markt op met plasticvrije verpakkingen.

 

Brighter lives, better world

Maar daar blijft het niet bij. Brighter Lives, Better World 2025 is ons nieuwe duurzaamheidsprogramma na het bereiken van CO2-neutraliteit. Voor de toekomst willen we duurzame versnelling nog verdubbelen. Signify wil het aandeel van 16% circulaire economie in 2025 verdubbeld hebben naar 32% via circulaire diensten. Ook helpen we onze klanten in hún streven naar duurzaamheid via onze propositie, zodat ook hij of zij koolstofneutraal kunnen zijn en stappen in de duurzame richting kunnen zetten, toekomstbestendig worden.
 

Europa wil CO2 neutraal zijn. Signify is dat al. Sterker nog, met betrekking tot de klimaatdoelstellingen van Parijs wil Signify dubbel zo hard gaan.

 

Download onze whitepaper

Wil je meer weten over circulaire zakenmodellen in retail? Download dan hier de whitepaper 'Op weg naar circulaire retail’.