Europa wil belasting op plastic zakjes

Europa wil belasting op plastic zakjes

Nadat verschillende lidstaten al verschillende maatregelen hebben genomen om het gebruik van plastic zakjes terug te dringen, denkt de Europese Unie er nu aan om een algehele belasting op plastic zakjes in te voeren.

 

Chinees invoerverbod

Hoe die nieuwe belasting in elkaar zit, is wel nog niet helemaal duidelijk. Het is mogelijk dat die al wordt geïnd bij de producenten, maar mogelijk is het de consument die moet betalen wanneer hij een plastic zakje gebruikt. “Wat we willen is om het totale volume aan plastic in het milieu te verminderen”, verklaarde eurocommissaris Günther Öttinger volgens De Standaard. “Daarom willen we de lidstaten de mogelijkheid geven om een belasting te heffen en dat om burgers en bedrijven aan te zetten minder plastic zakjes en verpakking te gebruiken.”

 

Het voorstel komt er niet toevallig nu China sinds 1 januari een invoerverbod heeft op plasticafval. Heel wat van het Europese plastic belandde tot nu toe immers in China, maar door het invoerverbod zal er meer verbrand moeten worden, omdat Europa niet voldoende capaciteit heeft om alles te recycleren. “Nu China ons plastic afval niet meer wil hebben, moeten we ervoor zorgen dat we het gebruik van plastic in Europa terugdringen”, aldus Öttinger.

 

In een aantal Europese lidstaten wordt er al langer gewerkt aan een manier om het gebruik van plastic terug te dringen. Zo bestaat er in Scandinavië, Nederland en Frankrijk al een verbod op het gebruik van niet-herbruikbare zakjes, en ook in Wallonië en Brussel is dat al het geval. In Vlaanderen wordt er ook gewerkt aan zo’n wet, maar voorlopig is die er nog niet.