"Europese plastictaks voegt weinig toe"

"Europese plastictaks voegt weinig toe"
Shutterstock

Ook Europa doet nu zijn duit in het zakje om de plasticberg te verkleinen, al hoopt het met zijn belasting op verpakkingsplastic ook het eigen budget op te krikken. In België kan het voorstel alvast op weinig enthousiasme rekenen.

 

Plastictaks

De strijd tegen plastic staat wereldwijd bovenaan de politieke agenda en dat heeft ook Europa inmiddels begrepen: in zijn meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027 neemt de Europese Commissie een taks op die lidstaten moeten doorstorten voor plastic dat ze niet recycleren. Met een heffing van 0,8 euro per kilo zou dat de eigen middelen van de Commissie jaarlijks aandikken met zo'n 7 miljard euro, maar ook een bijdrage leveren aan de strijd tegen de plastic afvalberg.

 

Die strijd is sinds begin dat jaar belangrijker dan ooit, want zonder China als recyclagepartner voor plastic afval kijken veel landen aan tegen een gebrek aan eigen verwerkingscapaciteit. In Scandinavië, Nederland en Frankrijk, maar ook in Wallonië en Brussel bestaat er daarom vandaag al een verbod op het gebruik van niet-herbruikbare zakjes. Het huidige voorstel van de Commissie past binnen die trend en gaat zelfs nog een stap verder: de taks zou gelden voor alle niet-gerecycleerde plastic verpakkingen, niet enkel voor plastic zakjes en drankverpakkingen.

 

Gerecycleerd plastic ook hergebruiken

Voor milieuorganisaties gaat de voorgestelde belasting evenwel nog niet ver genoeg. "Er is nog een extra maatregel nodig die bedrijven verplicht om gerecycleerd materiaal in plaats van vers plastic te gebruiken in hun producten en verpakkingen," vindt Olivier Beys van de Bond Beter Leefmilieu: "Daarmee wordt het probleem ook aan de bron aangepakt en niet alleen aan het einde van de keten."

 

Fost Plus, de organisatie die instaat voor de selectieve ophaling van het verpakkingsafval in ons land, ziet in het voorstel geen meerwaarde voor landen als België die vandaag al goed presteren op het vlak van recyclage. Op federaal niveau is er overigens al een vergelijkbare taks van kracht: de verpakkingsheffing die voor niet-herbruikbare verpakkingen zeven keer hoger (9,86 euro in plaats van 1,41 euro) ligt dan voor herbruikbare verpakkingen. Jaarlijks levert die heffing de federale kas zo'n 320 miljoen euro op.