Groothandel wacht zelfde uitdagingen als retail

Groothandel wacht zelfde uitdagingen als retail

De groothandelssector groeit sneller dan de Nederlandse economie, maar het mag zich door die groei niet laten verblinden: net als de retailsector staat de groothandel flinke uitdagingen te wachten.

Achtste kwartaal groei, maar…

Eerst het goede nieuws: al voor het achtste kwartaal op rij steeg de omzet bij de Nederlandse groothandels, berekende het CBS. De omzet groeide in het tweede kwartaal van 2017 met 6,6%, wat meer is dan de Nederlandse economie in zijn geheel.

 

Volgens kenners pakken de donkere wolken zich echter boven de sector samen. Wat de detailhandel eerder al meemaakte, zit er ook in de groothandel aan te komen: de digitalisering bedreigt in toenemende mate de positie van groothandels als dusdanig, laten sectorspecialisten van onder andere Rabobank en ABN Amro optekenen in het Financieel Dagblad

 

Positie groothandel in gevaar

Verticalisering brengt de positie van groothandels als tussenschakels tussen producenten en detailhandelaars of horeca in het gedrang, aangezien fabrikanten en eindklanten elkaar vandaag makkelijker dan ooit rechtstreeks kunnen vinden. Steeds meer producenten gaan ook direct naar hun eindklant toe met e-commerce of eigen verkooppunten, terwijl in de andere richting retailers zich vaker ontwikkelen tot geïntegreerde ketens met eigen inkoop en eigen huismerken.

 

Wat kan de toegevoegde waarde van de groothandel nog zijn? In het Financieel Dagblad worden drie strategieën toegelicht die een uitweg kunnen bieden, strategieën die ook voor retailers cruciaal zijn om in de toekomst relevant te blijven:

  • Schaalvergroting: consolidatie zien we net als in retail ook bij succesvolle groothandels, met overnames en uitbreiding om tot een betere marktpositie te komen;
  • Ketenintegratie: in beide richtingen kunnen groothandels hun marge en controle vergroten, door bijvoorbeeld zelf huismerken op te zetten enerzijds of eigen verkooppunten voor de eindklant te openen anderzijds;
  • Dienstverlening: extra diensten en producten aanbieden, zoals beschikbare data over consumptie of advies op maat ter beschikking stellen, is een duidelijke meerwaarde om met een groothandel samen te werken.


Groothandelaars onderschatten de concurrentie van mondiale marktplaatsen als Amazon en Alibaba nog, vrezen de kenners. “De neiging is toch vaak om pas te bewegen als het te laat is”, ziet Henk Hofstede van ABN Amro.