Hoge Gezondheidsraad pleit voor verplichting mondmaskers in winkels

Hoge Gezondheidsraad pleit voor verplichting mondmaskers in winkels
Shutterstock.com

De Hoge Gezondheidsraad is voorstander van het verplicht dragen van mondmaskers in winkels en supermarkten, vooral uit vrees voor een tweede golf. Binnen de GEES, de expertengroep die de exitstrategie uittekent, bestaat er echter geen eensgezindheid over de kwestie.

 

Sterk aanbevolen, maar niet verplicht

Vooralsnog is het in ons land niet verplicht om mondmaskers te dragen in de winkels. De Nationale Veiligheidsraad bereikte daarover geen consensus tijdens haar laatste vergadering op 24 juni. Door virologen en gezondheidsexperts werd naar verluidt wel aangedrongen op een verplichting, maar binnen de GEES, waarin ook andere experts zitten, was niet iedereen gewonnen voor dat idee. En daardoor kwam het uiteindelijk enkel tot een "sterke aanbeveling" om een mondmasker te dragen in de winkel.

 

De Hoge Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, roept nu op de mondmaskers in winkels toch te verplichten. De raad verwijst onder meer naar nieuwe wetenschapppelijke kennis over de manier waarop het virus zich verspreidt.

 

“Het virus kan niet alleen worden verspreid door direct contact en druppeltjes, maar ook door microdruppeltjes die veel kleiner zijn en tot drie uur in de lucht blijven hangen”, zegt Nicolas Van Larebeke van de Hoge Gezondheidsraad op Radio 1. “In een gesloten ruimte kunnen die druppeltjes zich eventueel in de lucht opstapelen. Dat kan dus een risico op infectie met zich mee brengen. Dat wetenschappelijk inzicht wordt duidelijker met de tijd.”

 

Tweede golf vermijden

De timing van de oproep van de Hoge Gezondheidsraad is wel opmerkelijk. Dat heeft alles te maken met de vrees voor een tweede golf, legt Van Larebeke uit in De Standaard. “De terugkeer van het virus in een tweede golf zou een catastrofe zijn, voor de gezondheid en de economie. We stellen vast dat sommige mensen geen zorgen dragen voor zichzelf noch voor anderen."

 

"Het dragen van maskers zou dan ook het bewustzijn over het dreigend risico van het virus kunnen vergroten. Zolang we geen vaccin hebben en het virus nog rondwaart, blijft het risico op een tweede golf bestaan. We dachten dat we ons moesten uitspreken om bij te dragen tot het nemen van de juiste beslissing", aldus nog Van Larebeke.