Nieuwe btw-regeling op onlineverkoop vandaag van kracht

Shutterstock.com

Vandaag gaan de nieuwe btw-regels op e-commerce in, met als doel om een gelijk speelveld te creëren voor Europese handelaars en verkopers van buiten de Europese Unie.

 

22 euro

De belangrijkste wijziging is dat goederen met een waarde van minder dan 22 euro, die in de EU worden ingevoerd door een niet-EU-bedrijf (vaak vanuit China), niet langer zijn vrijgesteld van btw. Deze vrijstelling werd niet zelden misbruikt, door bewust de waarde van goederen te onderschatten in de hoop zo geen btw te moeten betalen. Daarbij werd handig gebruik gemaakt van het feit dat de douane slechts een fractie van alle pakjes kon controleren. Volgens de Europese Commissie kostte deze fraude de Europese lidstaten zowat zeven miljard euro per jaar.

 

Los van die fraude hadden Europese verkopers natuurlijk een concurrentienadeel, omdat zij wél altijd btw moesten aanrekenen. Uit een verslag uit 2019 van de Franse Inspectie Financien bleek trouwens dat 98% van de buitenlandse bedrijven die op marktplaatsen in Frankrijk actief waren, niet geregistreerd waren en geen btw afdroegen, waaronder een groot deel dat in China gevestigd was. Aan die ongelijkheid zou nu dus een einde moeten komen.

 

De nieuwe regeling bepaalt dat online platforms (zoals Amazon, CDiscount en Fnac) voortaan de btw moeten voldoen namens de verkopers die er actief zijn. De platformen worden met andere woorden beschouwd als leveranciers van goederen en niet enkel als bemiddelaar tussen een verkoper en een koper. Deze nieuwe verplichting gaat gepaard met de oprichting van een "éénloketsysteem", waar verkopers en platforms zich kunnen registreren om aan hun btw-verplichtingen te voldoen.

 

Voor de eindverbruiker zal er weinig veranderen, behalve dat de consument verzocht kan worden om alsnog btw te betalen op het tijdstip van levering indien die niet betaald werd op het moment van de aankoop.

 

Controle?

Toch blijft de vraag of de Europese belasting- en douaneautoriteiten in staat zullen zijn om te controleren of alle niet-Europese verkopers en platforms zich aan de nieuwe verplichtingen houden. De Franse overheid heeft al aangekondigd kleine pakjes strenger te gaan controleren, om te zien of het juiste btw-bedrag is betaald.

 

De nieuwe regeling staat of valt met strikte controles, concludeert ook Stéphane Chasseloup van KPMG in La Libre. "Dit systeem zal fraude alleen kunnen beteugelen indien het gepaard gaat met een verscherpte controle op de plaats waar de pakjes het land binnenkomen.”