Provincie Antwerpen investeert in detailhandel

Provincie Antwerpen investeert in detailhandel

De Antwerpse provincieraad heeft beslist om opnieuw 180.000 euro te investeren in de detailhandel in de Antwerpse steden en gemeenten. Het wil daarmee een langetermijnstrategie rond de retail helpen uitwerken.

Extra coaching

“Nu lokale besturen met het nieuwe winkeldecreet meer zelf mogen beslissen, is de nood aan ondersteuning groter, want ze hebben vaak te weinig middelen en expertise”, stelt gedeputeerde Ludwig Caluwé (bevoegd voor Economie) volgens Made in Antwerpen. “De voorbije jaren hielpen we al 23 gemeenten, maar nu willen we een versnelling hoger schakelen door extra coaching in de gemeente, strategisch commerciële plannen en impactanalyses.”

 

Om die ondersteuning tot een goed einde te brengen wordt het provinciale team detailhandel uitgebreid en wordt er met het "coach-operatie detailhandel"-project samengewerkt met de betrokken partijen, zoals lokale handelsverenigingen en Unizo. De bedoeling is om tegen het einde van 2017 een detailhandelsbeleid te hebben in de helft van de betrokken steden en gemeenten.

 

“Onze specialisten komen grotendeels uit de private sector en hebben ruime ervaring in retail, statistiek, marketing en economisch beleid. Ze werken bovendien nauw samen met ruimtelijke ordening. Dat maakt dat we een totaalpakket kunnen aanbieden, ook aan kleine gemeenten met beperkte budgetten en mankracht”, aldus Caluwé.

Tags: