Reorganisatieplan Neckermann goedgekeurd

Shutterstock.com

Een grote meerderheid van de schuldeisers van Neckermann heeft zich gisteren akkoord verklaard met het reorganisatieplan dat de reisorganisator heeft voorgelegd in de ondernemingsrechtbank.

 

Schuldherschikking

Volgens De Tijd verwierpen slechts negen van de 119 schuldeisers het plan. Vooral enkele minder grote schuldeisers en de FOD Financiën lagen dwars. Een grote Spaanse schuldeiser daarentegen, die nog 2,2 miljoen euro tegoed had, stemde ermee in dat die schuld zou worden omgezet in aandelen.

 

Neckermann gaat nu werk maken van de uitvoering van het plan, met daarnaast ook een kapitaalverhoging om de activiteiten te kunnen voortzetten. “We weten niet wanneer de reissector opnieuw kan opstarten, dat hangt niet van ons af en de informatie verandert elke dag. We hopen dat de komst van het vaccin zal helpen, zelfs al is dat niet voor meteen. We weten alleszins dat onze klanten zin hebben om weer te reizen en klaar zullen zijn als het weer mogelijk is”, klonk het na afloop van de zitting van de rechtbank.

 

Eind oktober vroeg de reisorganisator gerechtelijke bescherming tegen schuldeisers. Het bedrijf kwam in de problemen door de tweede coronagolf, waardoor de verkoop volledig stilviel. Neckermann benadrukte toen dat het niet failliet was, maar dat het tijd nodig had om nieuwe financiering te vinden.