Retail- en vastgoedsector vragen heropening winkels op 28 november

Shutterstock.com

In een gezamenlijke oproep vragen de huurders en verhuurders de heropening van de fysieke winkels op 28 november. Ze dringen bij de regering ook aan op bijkomende (fiscale) steunmaatregelen.

 

Frans voorbeeld

Het initaitief wordt gesteund door de BLSC (Belgisch Luxemburgse Raad voor Retail en Winkelcentra), de BVS (de beroepsvereniging van de vastgoedsector), Comeos (de federatie van de handel en diensten) en het RFB (Retail Forum Belgium). Samen vragen ze in de eerste plaats een heropening van de fysieke retail op 28 november, mits inachtname van strenge gezondheidsregels. Belangrijkste argument van de organisaties is “de wetenschap dat na de eerste lockdown een opening van de winkels gepaard ging met een verdere daling van het aantal besmettingen.” Bovendien, zo stellen ze, openen de winkels in Frankrijk reeds op 27 november.

 

Daarnaast pleiten de vier federaties – opnieuw in navolging van Frankrijk – voor een terugbetaalbaar optioneel belastingkrediet van 50% van de kwijtgescholden huur voor de winkels die financieel getroffen werden tijdens de verplichte sluitingsperiode. De verhuurder zou daarbij 2/3 van de huur voor de periode van verplichte sluiting kwijtschelden. Aldus zou de economische kost van de maatregel evenwichtig verdeeld worden tussen overheid, huurder en verhuurder die elk 1/3 zouden dragen.

 

Cruciale eindejaarsperiode

Ten slotte vragen de initiatiefnemers bijkomende steunmaatregelen voor de retailsector om de belangrijke eindejaarsperiode te redden. Zo rekenen ze op een maximale flexibiliteit in de bedrijfsvoering in december 2020 en januari 2021, om klanten zoveel mogelijk te spreiden. Daarnaast vragen ze een vrijstelling van de van de onroerende voorheffing, leegstandstaksen en van alle lokale handelstaksen voor 2020.

 

Begin deze week verzochten de grote retailers al om een kwijtschelding van de huur. Nu hebben dus ook de eigenaars zich bij die eis aangesloten. Tijdens de eerste lockdown was er al een gelijkaardige oproep van de vier federaties, maar daar is de regering toen niet op ingegaan.