Retailers in debat met politici: flexibiliteit en nachtarbeid blijven pijnpunten

Foto RetailDetail

Een ‘GAFA-taks’ zien de meeste politieke partijen niet zitten en over een grotere arbeidsflexibiliteit zijn ze verdeeld. Quasi eensgezind zijn ze wel over het opleggen van gelijke taksen en milieuverplichtingen aan alle retailers en het verlagen van de lasten op de laagste lonen. 

 

Flexibiliteit en nachtarbeid

Goed twee weken voor de verkiezingen organiseerde retailfederatie Comeos een druk bijgewoond verkiezingsdebat met tien politieke kopstukken, over enkele concrete voorstellen die eindelijk komaf moeten maken met de 20ste eeuw. "We zitten nog teveel geblokkeerd in de vorige eeuw, de wetgeving is niet aangepast, de ideeën van sommige politici evenmin. Onze boodschap is: geef ons de mogelijkheid om ons aan te passen", stelt CEO Dominique Michel. 

 

Zo komt Koen Tengrootenhuysen van Decathlon pleiten voor de mogelijkheid om de komende drie jaar op vrijwillige basis binnen de bedrijven de werkorganisatie aan te passen, los van de collectieve akkoorden. "Onze eigen medewerkers waren akkoord om op 100% vrijwillige basis nachtarbeid in te voeren voor e-commerce, maar de nationale syndicale organisaties buiten het bedrijf hielden het tegen. Stel het belang van de medewerkers voorop en laat ze zelf beslissen." Dat leidt tot erg verdeelde reacties, waarbij de socialistische partijen voorspelbaar vasthouden aan collectieve onderhandelingen ("omdat de 21ste eeuw niet die van de wilde concurrentie mag worden") en de liberalen voor grotere bewegingsvrijheid pleiten ("de nacht begint bij ons al om 20u, in Nederland pas om middernacht."). CD&V en Groen waarschuwen voor de economische druk maar zien pilootprojecten wel zitten, terwijl N-VA ‘regelluwe zones’ wil instellen en cao’s op bedrijfsniveau.

 

Dezelfde regels voor iedereen

Volledige eensgezindheid is er wel voor het voorstel om dezelfde regels, taksen en milieuverplichtingen op te leggen aan alle bedrijven. "Een identieke koelkast die je bij Amazon aan 2.198 euro koopt, betaal je bij een Belgische elektrowebshop 2.499 euro", berekent Dominique Michel. Het verschil zit in de btw en de recupel-bijdrage. Amazon neemt bovendien je oude koelkast niet terug. Jerome Gobbesso, CEO van Newpharma, getuigt hoe hij met ongelijke wapens moet vechten: zijn Nederlandse concurrent mag wél adverteren op tv en afprijzingen afficheren in zijn webshop, hij niet. "We zullen gedwongen worden om ook de grens over te steken. Dan is meteen dat probleem van nachtarbeid opgelost", besluit hij wat cynisch. 

 

Grote verdeeldheid is er echter over een mogelijke 'GAFA-taks', gericht op grote buitenlandse digitale bedrijven die hier vandaag weinig of geen belastingen betalen. Op Europees vlak komt er geen schot in de zaak. Dan maar een Belgische wet, zoals cdH voorstelt? Dat is voor veel partijen een brug te ver: ze willen geen ‘pestbelasting’ van 3% op de omzet. Dit moet op Europees vlak geregeld worden.

 

Kansen voor laaggeschoolden

"Kiezers hebben opkomstplicht, maar onze klanten niet: ze komen wanneer het hen uitkomt. En dat is meestal op de uren die ons het meeste kosten, zoals ’s avonds en tijdens de weekends. Kunnen we flexibeler omgaan met de arbeidskost?", vraagt van algemeen directeur Patrick Vandenbogaerde van Brico. Comeos ziet dat de werkloosheid hoog blijft bij laaggeschoolden. "Retail kan die mensen tewerk stellen maar precies voor deze categorie is de loonkostenhandicap het grootst, vergeleken met Nederland", aldus Dominique Michel. De organisatie pleit voor een halvering van de sociale bijdragen op lonen van minder dan 2200 euro bruto. Alle partijen zijn akkoord, behalve de PS. 

 

Tot slot wil Comeos samen met de overheid een duurzaamheidsagenda opstellen, met duidelijke objectieven. "Als retailer ondervinden wij nu al de gevolgen van de klimaatverandering", zegt duurzaamheidsmanager Philippe Weiler van Lidl. "De overheid doet te weinig. Laat ons samen ambitieuze doelstellingen formuleren, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en in lijn met het klimaatakkoord van Parijs." Ook hier zijn de meeste partijen voor te vinden, met uitzondering van Sp.a. 

 

Conclusie? "Ik heb gemerkt dat de politici de dossiers heel goed kennen, ze hadden zich goed voorbereid. Ik was ook aangenaam verrast dat ze ons in een aantal voorstellen bijna allemaal zijn gevolgd. Bijvoorbeeld op onze vraag om de loonlasten op de laagste lonen sterk naar beneden bij te stellen, hebben alle partijen op één na positief geantwoord", besluit een tevreden Dominique Michel.