Steeds meer klachten over buitenlandse webshops

Steeds meer klachten over buitenlandse webshops
Foto: Shutterstock.com

Bij de economische inspectie lopen steeds meer klachten binnen over aankopen bij buitenlandse webshops. Kamerlid Melissa Depraetere pleit voor een Europese toezichthouder die zelfstandig kan optreden.

 

Onderschatting

Sinds de oprichting van het meldpunt in 2016 nam het aantal klachten over buitenlandse e-commercespelers jaar na jaar toe: vorig jaar ontving de inspectie 9.615 meldingen, het jaar voordien waren dat er nog maar 7.930. Voor dit jaar staat de teller na het eerste kwartaal al op 5.542. Waarom de cijfers stijgen, is veel minder duidelijk: homt het doordat het meldpunt beter bekend is, of is het simpelweg het gevolg van het feit dat e-commercesector steeds groter wordt?

 

De klachten zelf gaan vooral over niet geleverde pakjes, verkeerde bestellingen of het ongevraagd leveren van goederen en diensten. Zo liepen er vorig jaar 2.778 meldingen binnen van niet geleverde bestellingen. Volgens Depraetere stijgen de cijfers niet alleen elk jaar, maar zijn ze vermoedelijk ook een onderschatting.

 

Machteloos

De Belgische wetgever heeft bovendien weinig wapens om op te treden, stelt ze in De Tijd, "behalve controles uitvoeren en de mensen informeren. Daarom moeten er op Europees niveau stappen worden gezet." Daarom wil ze een Europese markttoezichthouder, die in geval van een geschil eigenhandig kan optreden en eventueel sancties kan opleggen. Op dit moment is dat onmogelijk en geldt de wetgeving van het land waar de webshop gevestigd is. België kan – na een klacht - enkel het betrokken land verzoeken om maatregelen te treffen tegen de webshop in kwestie.

 

In België bemiddelt de e-commercefederatie BeCommerce bij klachten en stuurt die door naar de bevoegde ombudsman, zoals bijvoorbeeld de ombudsdiensten voor de post, de consument of de handel. Een ombudsman specifiek voor e-commerce is er niet. "Er zijn liefst 13 ombudsmannen in België als mensen een klacht hebben over een webshop", licht algemeen directeur Sofie Geeroms toe. "Veel klachten gaan over het niet tijdig leveren, het slecht verpakken of het niet kunnen traceren van pakjes."

Tags: