Unilever pakt ongelijkheid aan: "Fatsoenlijk loon voor iedereen"

Shutterstock.com

Unilever heeft ambitieuze plannen voorgesteld waarmee het wil bijdragen aan een evenwichtigere en sterker op integratie gerichte samenleving.

 

Klimaatverandering en sociale ongelijkheid

Unilever wil actie ondernemen op drie gebieden. De FMCG-reus wil de levensstandaard in zijn hele waardeketen verhogen, meer kansen creëren voor minderheden en mensen voorbereiden op de toekomst van het werk.

 

“De twee grootste bedreigingen waar de wereld momenteel mee te maken heeft, zijn klimaatverandering en sociale ongelijkheid. Het afgelopen jaar is de sociale kloof zonder twijfel groter geworden. Er is een vastberaden en collectieve actie nodig om een samenleving op te bouwen die bijdraagt aan een beter levensonderhoud, diversiteit omarmt, talent koestert en kansen biedt voor iedereen”, verklaart CEO Alan Jope in een persbericht.

 

Concreet wil Unilever er voor zorgen dat iedereen die rechtstreeks goederen en diensten levert aan het bedijf tegen 2030 minimaal een fatsoenlijk loon verdient. Daarmee bedoelt de onderneming een inkomen dat niet enkel de basisbehoeften dekt, maar ook onverwachte gebeurtenissen kan opvangen. Deze doelstelling slaat in de eerste plaats op de mensen in de waardeketen buiten het eigen personeelsbestand, zoals bijvoorbeeld in de landbouw.

 

Stereotypen aanpakken

Een tweede reeks maatregelen heeft betrekking op het verhogen van de inclusiviteit. Unilever wil werk maken van een personeelsbestand dat representatief is voor de bevolking in de landen waar het actief is. Verder kijkt het bedrijf ook buiten de eigen grenzen naar zijn leveranciers. Tegen 2025 zal Unilever jaarlijks 2 miljard euro spenderen bij ondernemingen die eigendom zijn van vrouwen, etnische minderheden, mensen met een handicap en uit de LGBTQI+ gemeenschap. Die grotere diversiteit moet ook tot uiting komen in de marketingcampagnes: in de reclame zullen meer mensen uit verschillende groepen aan bod komen. Op die manier wil Unilever heersende stereotypen die in de reclame vaak bevestigd worden, aanpakken.

 

Ten slotte wil Unilever extra inzetten op opleiding en bijscholing van de eigen medewerkers en daarbuiten. Naast de ontwikkeling van vaardigheden zullen er ook flexibele arbeidsmogelijkheden komen, zoals aangepaste arbeidscontracten met uitkeringen zoals pensioenregelingen of extra verlof om te kunnen studeren. Buiten de eigen organisatie wil Unilever tegen 2030 tien miljoen jonge mensen de kans geven om werkervaring op te doen.