Verbod op tabaksverkoop aan minderjarigen

Verbod op tabaksverkoop aan minderjarigen
Shutterstock.com

Gisteren werd in de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd dat de verkoop van tabak aan minderjarigen verbiedt. Dat kwam als een verrassing, want de betrokken commissie had het voorstel eerder afgewezen.

 

Leeftijdsgrens

In België ligt de minimumleeftijd voor tabak op 16 jaar. Daarmee is ons land één van de laatste waar minderjarigen nog tabak kunnen aankopen. Gisteren werd een wetsvoorstel dat die verkoop aan banden wil leggen met ruime meerderheid goedgekeurd: voortaan ligt de minimumleeftijd dus op 18 jaar.

 

Volgens N-VA-kamerlid An Capoen kunnen jongeren nu nog veel te makkelijk aan tabaksproducten komen, zoals onder meer blijkt uit een enquête die onder leerlingen werd gehouden. Capoen, die ook arts is, stelt dat daar een groot gevaar in schuilt: “hoe jonger jongeren beginnen met het roken, hoe groter de kans dat zij een verslaving ontwikkelen.”

 

Ook CD&V is zeer opgetogen: “Minderjarigen zijn extra kwetsbaar voor de schadelijke stoffen in sigarettenrook omdat hun lichaam nog in volle ontwikkeling is”, zegt Kamerlid Els Van Hoof in HLN. “Rokende tieners lopen een groter risico op chronische aandoeningen aan de luchtwegen, zoals astma en cardiovasculaire aandoeningen. Bovendien zijn hun hersenen meer vatbaar voor verslavingsgedrag. Door de leeftijd te verhogen, maken we de sigaret minder toegankelijk.”

 

Tabaksindustrie

De meest opmerkelijke reactie komt echter van British American Tobacco (BAT) “Het zal misschien verbazen, maar wij vinden dat alleen volwassenen die goed ingelicht zijn over de mogelijke impact van deze gewoonte op hun gezondheid, mogen roken.”

 

Wanneer het verbod precies in voege treedt, is niet in de wettekst opgenomen. In de regel worden wetten drie maanden na publicatie in het Staatsblad officieel van kracht.