Wat heeft het Vivaldi-akkoord in petto voor retailers?

Alexander De Croo
Shutterstock.com

(Update) Een digitale taks voor Amazon & co, snelrecht voor winkeldiefstal en de mogelijkheid om een statiegeldregeling in te voeren: dat zijn slechts enkele punten uit het nieuwe federale regeerakkoord die meer dan relevant zijn voor de retailsector.

 

Digitale kastickets

Nu de hoofdlijnen van het regeerakkoord bekend raken, wordt duidelijk dat enkele geplande maatregelen een directe impact zullen hebben op de retailwereld. Zo wil de nieuwe regering niet alleen investeren in digitalisering, maar ook een digitaks invoeren, een heffing voor grote digitale bedrijven zoals Apple, Amazon, Alibaba, Facebook en Google. Die internationale onlinespelers kregen al vaker het verwijt dat ze oneerlijke concurrentie voeren en geen belasting betalen in de landen waar ze hun activiteiten ontplooien.

 

Eerder al voerde Frankrijk zo’n digitaks in, en ook het Verenigd Koninkrijk heeft plannen in die richting, net als de EU – al verlopen de gesprekken daar eerder moeizaam. "België zal het voortouw nemen in de besprekingen op internationaal niveau," aldus premier Alexander De Croo.
 

De regering wil elektronisch betalen stimuleren: de consument moet steeds de mogelijkheid krijgen om cashloos te betalen. De plafonds voor contactloos betalen worden verder opgetrokken. Het is niet de bedoeling om betalingen met cash geld volledig af te schaffen, maar de regering wenst het aantal transacties dat cash betaald wordt, wel drastisch terug te brengen tegen het einde van de legislatuur, zo luidt het. Ook kastickets en facturen zullen in alle gevallen ook digitaal mogen worden uitgereikt.

 

Statiegeld en snelrecht

Aansluitend op de klimaatambities van Parijs en de Europese Green Deal wil de regering tegen 2030 de broeikasgasuitsoot met 55% verminderen en tegen 2050 ons land klimaatneutraal maken. In dat kader houdt de regering de mogelijkheid open om tijdens deze legislatuur een statiegeldregeling te integreren in de verpakkingsheffing. Of en hoe zo’n regeling wordt uitgewerkt, is echter nog niet duidelijk.

 

Tot nu toe was er vanuit retailers en drankenfabrikanten een sterke weerstand tegen de invoering van statiegeld op wegwerpverpakkingen: zij willen forser inzetten op de blauwe zak. Maar het wordt steeds duidelijker dat vrijwillig sorteren niet volstaat om het zwerfvuilprobleem op te lossen. De druk van de publieke opinie neemt toe, en de Waalse en Brusselse regeringen hebben zelf al statiegeldprojecten aangekondigd. Er volgt overleg met de deelstaten.
 

Ook voorziet het akkoord de invoering van snelrecht voor bepaalde criminele feiten. Dat zou de bestrijding van onder andere winkeldiefstal moeten verbeteren. Het feit dat winkeldieven tot nu toe vaak vrijuit gaan is een grote bron van frustratie voor heel wat retailers.
 

Verder plant de Vivaldicoalitie steunmaatregelen voor zelfstandige ondernemers en wil ze de koopkracht van de gezinnen en gepensioneerden ondersteunen.