Belg rijdt voor het eerst sinds 2005 minder kilometers

Belg rijdt voor het eerst sinds 2005 minder kilometers

We hebben in 2012 met z'n allen een half procentje minder kilometers afgelegd met de auto dan in 2011, en dat is de eerste daling sinds 2005. Al hoeven autoverkopers en uitbaters van tankstations nog niet meteen te panikeren: in vergelijking met de andere Europeanen blijven we verstokte kilometervreters.

15.311 kilometer per auto

Een Belgische personenauto legde in 2012 gemiddeld 15.311 kilometer af, zo staat te lezen in een nieuw rapport van het Directoraat-Generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid van de FOD Mobiliteit & Vervoer. Dat betekent een daling met 1,1% tegenover 2011. Maar er kwamen dat jaar ook 0,6% auto's bij. Al die auto's legden samen 88,3 miljard kilometer af, een half procentje minder dan in 2011.

 

Een opmerkelijke kentering, want het is de allereerste daling sinds 2005. De daling laat zich trouwens vooral voelen in Brussel (-2,2%) en Wallonië (-0,8%). In Vlaanderen is de daling omzeggens verwaarloosbaar (-0,1%).

 

Kilometervretende dieselaars

Toch zijn en blijven we in vergelijking met onze buurlanden verstokte autorijders. In 2012 reed de Belg gemiddeld 7.548 kilometer per inwoner, dat is 2% meer dan de Duitsers, 19% meer dan de Fransen en bijna een kwart meer (23%) dan de Nederlanders. Vergeleken met het geraamde Europees gemiddelde leggen we 10% meer kilometers af per inwoner.

 

Toch is het wagenbezit met 493 auto's per 1.000 inwoners vergelijkbaar met dat van onze buurlanden, maar getuige de jaarlijks afgelegde afstand per personenwagen (15.311 km) gebruiken we onze auto dus een pak meer.

 

Diesel is en blijft met voorsprong de populairste brandstof. In 2012 werd liefst 78,5% van de totale kilometers (personenauto's) afgelegd door dieselwagens. Een percentage dat elk jaar stijgt sinds het begin van de berekeningen in 1985, toen dieselwagens maar 24,2 % van de kilometers aflegden. Maar waar het aandeel dieselwagens tot nog toe met meer dan 1 à 2% per jaar steeg, bleef de toename in 2012 beperkt tot een kleine 0,3%. Een gevolg van een veranderend aankoopgedrag: het aandeel ingeschreven nieuwe benzinewagens in 2012 bedroeg 31% tegenover 25% in 2011.

 

Minder zwaar vrachtverkeer

Voor de volledigheid geven we ook nog even de evolutie van het vrachtverkeer mee: de lichte bedrijfswagens (bestelwagens) bolden 2,1% meer kilometers, vrachtwagens 2,5% minder en opleggercombinaties zelfs 4,6% minder. Die laatste categorieën zijn traditiegetrouw conjunctuurgevoeliger.

Tags: