CBRE voorspelt "verdere daling aantal tankstations"

CBRE voorspelt "verdere daling aantal tankstations"

Er zijn in België meer tankstations per hoofd van de bevolking dan eender waar in Europa. Daardoor genereren ze tot de helft minder jaaromzet per vestiging is dan in de ons omringende landen. Bijgevolg staat het in de sterren geschreven dat het aantal tankstations in ons land zal blijven dalen, zegt een nieuwe studie van vastgoedspecialist CBRE.

Nog circa 3.000 tankstations

België telt ongeveer 3.000 tankstations, zo becijferde CBRE. Ongeveer de helft daarvan is in handen van de grote petroleummaatschappijen, terwijl de rest wordt uitgebaat door onafhankelijke ketens en zelfstandige dealers.

 

"In vergelijking met andere Europese landen, telt België erg veel tankstations, met een laag gemiddeld brandstofvolume per station als gevolg. In onze buurlanden ligt het jaarlijkse omzetvolume tot twee maal hoger", schrijft CBRE. De vastgoedspecialist verwacht in ons land dan ook een verdere daling van het aantal tankstations. Sinds 2005 sloten al 600 tankstations de deuren.

 

Anders dan Exxon Mobil, dat half september nog 44 Esso-stations verkocht aan G&V (weliswaar met behoud van de Esso-merknaam en -producten), doen vooral Shell en Texaco (Delek) verwoede pogingen om hun netwerk nog verder uit te breiden, zo stelt CBRE. Daarnaast zien ook enkele regionale of lokale spelers zoals Pollet, Octa+, Maes en het reeds genoemde G&V het aantal pompstations in portefeuille stijgen.

 

Slechts 18% van de Belgische stations is vandaag overigens onbemand, al neemt hun aantal gestaag toe. "Zij hanteren scherpere prijzen en kunnen door hun populariteit bij de prijsbewuste consument op een hoger omzetvolume rekenen en daardoor extra winstmarges genereren", verklaart CBRE die trend.

 

Pompstations langs snelwegen erg gegeerd

In zijn rapport heeft CBRE extra oog voor tankstations langs de autosnelwegen: "Alle grote petroleumspelers zijn kandidaat om deze stations te mogen uitbaten en betalen daar dan ook grote sommen geld voor. De concessies op deze locaties worden via veilingen toegewezen door de overheid. Het gaat daarbij inmiddels om meer dan alleen brandstof. Er wordt binnen de openbare aanbesteding vaak uitdrukkelijk gevraagd om ook extra diensten aan te bieden, zoals een bewaakte parking, een pakjesdienst, een restaurant of een hotel."

 

Die extra diensten komen dan nog bovenop de inmiddels vanzelfsprekende shops met broodjesbar, coffee corner en aangepast voedingsassortiment, al dan niet samen met een gespecialiseerde partner. Zo werkt Shell onder meer samen met Carrefour Express; voor broodjes doet Esso het dan weer met Délifrance en ging Q8 in zee met Panos.

 

"De vastgoedprijzen (huur of koop) worden tegenwoordig niet enkel meer bepaald op basis van de onderliggende activa (waarde terrein/gebouwen en installaties) en de volumes uit de verkoop van brandstof, maar ook op basis van de omzet uit de verkoop van andere diensten", benadrukt CBRE.

 

Net daarom merkt CBRE een stijgende interesse in bijvoorbeeld het plaatsen van bankautomaten, in het aanbieden van adverteermogelijkheden en zelfs in het installeren van energiegenererende voorzieningen op de site. "Die kunnen nog bijkomende inkomsten genereren", aldus de vastgoedspecialist.

Tags: