Steeds meer jongeren willen geen auto

Steeds meer jongeren willen geen auto

Jongeren hechten steeds minder belang aan het bezit van een wagen: liefst 30 procent van de mensen die geboren is tussen 1977 en 1994 zegt geen plannen te hebben om de komende vijf jaar er een te kopen. Het autodelen zit wel in de lift.

Drie op de tien heeft geen koopplannen

Consultant Deloitte deed in 19 landen een onderzoek naar de plannen van jongeren om een auto te kopen. In België hoeft dat voor drie op de tien niet, vooral omdat de kosten ervan te hoog oplopen. Elders in Europa bedraagt de groep jongeren die geen eigen auto nastreeft 25%.

 

Volgens het meest recente huishoudbudget van de FOD Economie gaf een gezin in 2012 gemiddeld 4.207 euro per jaar uit voor zijn mobiliteit, dat is 1.760 euro per persoon. De aankoopkosten van een auto namen daarvan gemiddeld respectievelijk 1.732 en 725 euro voor hun rekening, de brandstofkosten stonden voor 1.217 per gezin en 509 euro per persoon.

 

De jongeren vinden het wel belangrijk over een auto te kunnen beschikken indien ze hem effectief nodig hebben: een autodeelorganisatie als Cambio telt reeds 19.000 klanten, onder wie heel wat jongeren. Vooral wie minder dan 10.000 km per jaar doet, vindt snel de weg naar het collectieve systeem.

 

Dat collectieve manifesteert zich overigens ook bij de fietsdeelsystemen: een bevraging van Gazet van Antwerpen leert dat met de Antwerpse deelfietsen Velo in september 50.000 ritten meer werden gedaan in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Villo in Brussel vestigde zelfs een record met gemiddeld 40.000 verhuringen per week. En ook de Blue-bikes, die aan 44 NMBS-stations staan, winnen aan populariteit: het aantal ritten met deze fietsen verdubbelde het afgelopen jaar naar ruim 62.000.

Tags: