Verkoop diesel zakt naar dieptepunt

Verkoop diesel zakt naar dieptepunt

Het verbruik van diesel heeft in 2013 opnieuw een dieptepunt bereikt, al heeft de sector één grote hoop: sinds de accijnsverhoging in Nederland komen steeds meer Noorderburen zich bij ons bevoorraden.

8,144 miljard liter diesel versus 1,66 miljard liter benzine

Het verbruik van benzine steeg vorig jaar naar 1,66 miljard liter, een verhoging met 1,5% die volgens de Belgische Petroleum Federatie het resultaat is van de blijvende toename van het aantal inschrijvingen van nieuwe benzinewagens sinds eind 2011: van 24% in 2011 naar 34% in 2013. Die stijging zet zich ook dit jaar nog door: eind mei betrof al 37% van de inschrijvingen een benzinewagen.

 

Tegelijk tanken we minder diesel: in 2013 nog zo'n 8,144 miljard liter; twee jaar geleden ging het nog om 8,761 miljard liter. Eén troost voor de sector: intussen is het aantal tankstations in ons land gestabiliseerd op 3.178 (cijfer op 1 januari 2014).

 

Accijnsverhoging leidt tot brandstoftoerisme

De BPF waarschuwt de onderhandelaars voor de toekomstige federale regering niet te lichtzinnig om te springen met accijnsverhogingen op diesel. De Federatie geeft toe dat "het aandeel van diesel in het volume motorbrandstoffen dat op de Belgische markt wordt gebracht té doorslaggevend" is (83% diesel versus 17% benzine), maar pleit ervoor om "zeker geen nieuwe belastingen te heffen op diesel" maar eerder "het verbruik van benzine te stimuleren door de accijnzen op benzine te verlagen".

 

De BPF wijst naar Nederland: sinds Den Haag de accijnzen op brandstof verhoogde, daalt de verkoop van diesel en benzine er al vier maanden op een rij. In februari was nog sprake van een verkoopdaling van 18 miljoen liter diesel, in mei was dit al opgelopen naar 50 miljoen liter. Bij benzine nam de verkoopdaling toe van 7 miljoen liter in februari naar 27 miljoen liter in mei.

Tags: