bpost logistics voor telecom en elektronica

bpost logistics voor telecom en elektronica

Nationaal postbedrijf bpost doet vandaag veel meer dan de meeste mensen denken. Dat heeft het nationale postbedrijf al duidelijk gemaakt met de actie “Uw zaak verdient online”, waarmee het KMO’s aan het online retailen wil krijgen. Maar daar houdt het voor bpost nog niet op. Nu heeft het ook een logistieke oplossing gevonden voor de telecom- en elektronicamarkt.

 


One-stop-shopping

Voor pakjes en logistiek wil bpost zich veel meer gaan positioneren als one-stop-shopping partner, zodat bedrijven bij het postbedrijf terechtkunnen als enige partij voor heel veel verschillende oplossingen. De core business blijft natuurlijk de distributie van brieven en pakjes, maar daar komen vandaag nog veel meer maatoplossingen bij.


“Zo hebben we onder meer technical couriers: dat zijn chauffeurs die een extra technische opleiding hebben genoten en zo behalve bijvoorbeeld een laptop enkel te leveren, die ook helemaal gebruiksklaar maken op het bureau van de klant”, illustreert Frank Jahn, Managing Director Parcels & Express bij bpost.


Vandaag heeft bpost twee netwerken. Enerzijds is dat het postale netwerk, met 12.000 postmannen die elke dag pakjes en brieven afleveren. Anderzijds zijn er de special logistics, waar het postbedrijf een 300-tal zelfstandige chauffeurs voor inzet. Vanuit dat laatste netwerk doet bpost ook meer en meer aan reparatielogistiek, internationale distributie en business-to-trade (het leveren aan winkels).

Telecom en elektro hoogste nood

Met die capaciteit indachtig is bpost op zoek gegaan naar de sector met de meest dringende nood aan logistieke oplossingen. Het concept valt uiteraard gemakkelijk uit te breiden naar andere sectoren, maar omdat de nood volgens bpost in de telecomindustrie het hoogst bleek en het postbedrijf ook de nodige expertise in huis heeft, ligt de initiële focus op telecom – en in het verlengde daarvan de elektronicasector.


In de sectoren consumentenelektronica en telecom zie je volgens Frank Jahn een enorme hoeveelheid transportactiviteiten: “Elke dag rijden ontzettend veel verschillende transporteurs naar de winkelpunten. Dat transport is voor reparaties, maar ook zeer veel leveringen: fabrikanten, operatoren en zelfs toeleveranciers leveren allemaal apart producten aan. Meestal zijn dit echter vrij kleine winkels die heus niet de tijd hebben om veel leveranciers te ontvangen.”


De logistieke oplossing van bpost beantwoordt naar eigen zeggen aan drie belangrijke problemen in dat verband. Ten eerste wil bpost het leven makkelijker maken voor de winkeliers. Door één chauffeur dagelijks of om de twee dagen alle pakketjes te laten leveren en ophalen, wordt de retailer een stuk minder belast.


Ten tweede wordt ook het milieu minder belast als het transport gebundeld is. Minder ritten betekent minder CO²-uitstoot, maar ook minder gereden kilometers per pakket en dus ook minder chauffeurs die voor congestie op de wegen zorgen.


Ten derde kunnen bedrijven samen kosten besparen dankzij voordien onbestaande efficiënties, aldus verantwoordelijke directeur Jahn: “Als we toch elke dag naar die winkel rijden voor een tweetal telecomoperatoren, kunnen we er beter ineens nog anderen in betrekken. We hebben gesproken met de fabrikanten, retailers, toeleveranciers en alle andere betrokkenen. Hoe meer we kunnen consolideren, hoe goedkoper we onze diensten natuurlijk kunnen aanbieden.”

Transparante track & trace

De noden van de telecom- en elektrosector beperken zich niet alleen tot B2B. De logistieke processen zijn belangrijk, maar vandaag is het dataproces minstens even belangrijk. De datakwaliteit wordt zelfs belangrijker dan ooit. Het is fijn als alles logistiek goed verloopt, maar de opdrachtgever moet ook kunnen volgen. Net zoals de consument overigens.


Als je als consument bijvoorbeeld een smartphone hebt gekocht en je na een jaar naar de winkel terugkeert omdat je een probleem hebt met het toestel, moeten ze vanuit de winkel de smartphone terugsturen om te laten herstellen. Daar kan bpost al voor zorgen. Nadien kan het gerepareerde toestel desgewenst thuis geleverd worden bij de klant.


Of dan geen servicemoment voor de retailer verloren gaat? “Met de thuisleveringen bieden we zowel meer convenience aan de klant als naar de retailer toe. Winkeliers merken dat het binnenbrengen van een defect toestel een waardevol contactmoment is in de winkel, maar dat het ophalen van een gerepareerd product niet altijd gecommercialiseerd wordt”, legt Frank Jahn uit.


Bijzonder is dat de opdrachtgever – zij het de gsmfabrikant of de retailer – het hele traject mee kan volgen. Een online applicatie laat de winkelier toe te capteren wie de klant is, wat het probleem is en hoe hij de levering van het gerepareerde toestel wenst. Gedurende het hele proces zal de winkelier hem door middel van die applicatiekunnen vertellen waar zijn toestel zich in de keten bevindt. Zowel voor de consument als voor de opdrachtgever is er dus een veel transparantere track &trace.


Want voor de klant is de cirkel mooi rond, maar achter de schermen worden heel wat verschillende platformen aan elkaar gelinkt. Een chauffeur haalt of levert verschillende producten, ongeacht de leverancier. Het hele pakket wordt daarop naar een gespecialiseerd sorteercentrum gebracht – in het geval van bpost dat van de Franse repair logistics-specialist Anovo – dat de defecte smartphone dan bijvoorbeeld naar de buitenlandse fabrikant of reparatiecentrum opstuurt.


Van zodra het gsmtoestel terug naar België komt, neemt de dienst special logistics van bpost het opnieuw over. Als de consument gevraagd heeft zijn smartphone aan huis te leveren, staat desalniettemin gewoon zijn dagelijkse postbode voor de deur. Noch de consument, noch de opdrachtgever hoeft zich iets aan te trekken van het complexe logistieke proces achter de schermen. “Onze toegevoegde waarde is eigenlijk dat wij alle platformen met elkaar verbinden.”

De logistieke cirkel rond

“We hebben een heleboel mooie producten, en als we die nu op een intelligente manier gaan bundelen kunnen we echt oplossingen aanbieden in plaats van alleen maar producten. Zo leveren we bijvoorbeeld de voorschriftenboekjes voor geneesheren en heeft het FOD Mobiliteit ons aangesteld om de volledige logistiek voor de nieuwe Europese nummerplaten op ons te nemen. Het zijn dit soort totaaloplossingen die we verder willen uitbreiden”, besluit pakketjesverantwoordelijke Frank Jahn.


“De eerste belangrijke contracten zijn binnen, maar we rekenen erop nog meer bedrijven bij elkaar te krijgen en mee te laten stappen in dit project. Hoewel de focus nu even op telecom ligt, zullen ook retailers hier zeker belang bij hebben. We hebben bijvoorbeeld al contacten met een aantal grote spelers op het vlak van consumentenelektronica.”

Tags: