Jef en Frans Colruyt lopen estafette

Jef en Frans Colruyt lopen estafette

“We bekijken een bedrijf als een estafetteploeg: het komt aan de aankomst door de stok door te geven - en dat gaat pas uitstekend als iedereen goed op elkaar is ingespeeld”, zeggen Jef en Frans Colruyt. Sinds 1 september vormen de neven het leidende duo van de Colruyt-groep. Vandaag kwamen ze voor het eerst samen naar buiten.

Terugkeer na sabbatjaar

Voor Frans Colruyt is het een terugkeer naar de retailwereld. Hij heeft er net een sabbatperiode opzitten sinds hij eind januari 2011 stopte als topman van Colruyt-dochter Spar. Voordien was hij onder meer arbeidsanalist, dienstchef stapelplaatsen, aankoper voeding en directeur van de technische diensten bij de Colruyt-organisatie.

 

"Ik heb me in de tussenperiode afgevraagd wat ik nog graag zou willen doen in het leven. Eerst had ik daarover heel veel vragen, maar die zijn tijdens het wandelen weggevallen. Toen heb ik aan Jef per sms laten weten dat ik weer in de retail actief wou zijn", aldus Frans.

 

Voor Jef kwam de vraag niet ongelegen: "Het bedrijf is intussen veel groter geworden: het is te veel geworden om nog alleen te behappen. Bovendien heb ik mijn leeftijd: ik ben nu 54 en de teller gaat niet naar beneden. Mocht Frans zich niet hebben aangediend, was er wellicht iemand anders uit de organisatie gekozen."

 

Taakverdeling

Jef Colruyt blijft CEO en voorzitter van de raad van bestuur van de groep, maar de operationele leiding over de retailactiviteiten geeft hij uit handen aan zijn neef. Daarnaast blijft hij ook de ondersteunende diensten zoals financiën, personeel, informatica en vastgoed aansturen. Voor het overige focust hij zich op de niet-retailactiviteiten van Colruyt, zoals de Dats24-tankstations of de energie- en drukkerijprojecten van het concern.

 

Frans Colruyt neemt dus de operationele leiding van de retailactiviteiten en wordt zo de eindverantwoordelijke voor de activiteiten van winkels onder het Colruyt-enseigne en de zustermerken Okay, Bio-Planet, Retail Partners (Spar Retail), Retail Frankrijk, Foodservice, DreamLand, DreamBaby en ColliShop.

 

Om de leiding over het bedrijf te verdelen, hebben de neven geformaliseerd overleg ingevoerd. Elke week zitten Frans en Jef samen. "We kijken dus met vier ogen naar hetzelfde probleem." Gaat het om een retailprobleem, krijgt Frans de eindverantwoordelijkheid; gaat het om een ondersteunende dienst, dan ligt de sleutel bij Jef. Daarnaast hebben Frans en Jef elke maand overleg met hun directeurs en is er ook maandelijks een vergadering met alle directeurs.

 

Als een bulldozer te werk gaan

Een duo-leiding is mooi, maar wat als er een conflict tussen beiden is? Jef: "We werken al meer dan twintig jaar samen en ik denk niet dat we al grote meningsverschillen hebben gehad. We komen altijd tot hetzelfde doel op lange termijn. Soms is de aanpak om dat doel te bereiken iets anders, maar dat is niet erg. Als we er toch eens niet direct zouden uitkomen, dan doen we de deuren dicht en praten we tot we een akkoord hebben."

 

"Frans heeft meer intuïtie dan ik", meent Jef Colruyt. "Hij zal de zaken vanuit zijn gevoel aanpakken. Ik denk er eerst meer over na, neem dan een beslissing en ga als een bulldozer te werk." Frans noemt Jef daarentegen "de visionair, die de trends op lange termijn uittekent. Ik zal sneller de gevaren zien."

 

"We hebben de voorbije maanden heel wat werk geleverd. We zijn ons gaan afvragen wat de essentie van ons bedrijf was: we zijn teruggegaan naar de waarden van onze stichter en hebben ons afgevraagd of die vandaag nog geldig zijn. Na vele vergaderingen zijn we gekomen tot een missie van negen woorden: samen duurzaam meerwaarde creëren door waardengedreven vakmanschap in retail", verklaart Jef.

 

"We zijn bezig met een heel strategisch denkproces. Denk bijvoorbeeld maar aan wat er gaat gebeuren als alle Chinezen vlees beginnen eten: dan zal de waarde van onze voedingsproducten maal twee of maal drie gaan. Hoe kunnen onze leveranciers daarop inspelen en wat kunnen we er zelf aan doen? Moeten we ons aanbod aanpassen? Of nog: een zeer groot deel van onze voeding gaat de vuilbak in, is dat normaal? Kunnen we als distributeur een rol spelen om dat omlaag te halen?"

 

Een winkelketen als Bio-Planet speelt alvast in op de trend naar meer gezonde voeding. Er zullen dan ook nieuwe verkooppunten onder dat enseigne worden geopend: in december volgt de eerste nieuwe vestiging langs de Boomsesteenweg in Wilrijk, gevolgd door een paar winkelopeningen in Wallonië. Op termijn ziet de familie Colruyt een netwerk van dertig tot veertig winkels zitten, heel wat meer dan de zeven die er op het einde van vorig boekjaar waren.

 

Constant in reorganisatie

Volgens Frans is "alles in beweging. Ik heb dan ook het gevoel dat we constant in een reorganisatie zitten. Dat betekent dat we heel goed moeten weten wie we zijn, waarvoor we staan en waar we naartoe willen. Het is een enorm energieverlies als mensen niet goed samenwerken."

 

"We hebben trouwens een werkgroep opgezet die als taak heeft om de winkels vanaf scratch te herdenken. Een andere werkgroep bezig met mogelijke oplossingen voor winkels waar de winkelbeleving daalt omdat het er te druk is", geeft hij aan.

 

Bij voorbaat veroordeeld

Tot slot wilden ze ook even ingaan op enkele recente thema's uit de retailsector, zoals de prijsafspraken die de grote warenhuizen tot 2007 zouden hebben gemaakt over verzorgingsproducten. "Blijkbaar zijn we al veroordeeld. We wachten echter af wat de rechtspraak uiteindelijk zal opleveren. We staan recht in onze schoenen. Ik ben vandaag zeker dat alles 100% in orde is", aldus Jef Colruyt.

 

Er konden zelfs bloemen af voor de concurrentie. "Gérard Lavigny is de eerste topman bij Carrefour die de Belgische markt begrijpt en weet hoe hij op een goede manier met de sociale dialoog moet omgaan", besloot Frans Colruyt.

Tags: