Marc Peeters: ‘Veritas heeft een hevige storm getrotseerd’

Marc Peeters: ‘Veritas heeft een hevige storm getrotseerd’

Veritas façadeOp één na heeft Veritas in 2011 de symbolische mijlpaal van 100 winkels bereikt. Nochtans heeft de keten reeds stevige tegenwind moeten trotseren: van een coöperatief netwerk van individuele ondernemers hebben de ‘bonneterie en mercerie’-winkels zich weten om te toveren tot een coherent en innovatief retailconcept. CEO Marc Peeters (Verigroup/Veritas) is de trotse geestesvader van het nieuwe concept.

Iedereen heeft het over de grote turnaround die Veritas de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.

M.P.: "Zelf noem ik het liever geen turnaround, omdat dat de connotatie oproept van sterke saneringen. Wel hebben we een coöperatie omgebouwd tot een geïntegreerde retailorganisatie. En dat is natuurlijk een ingrijpende klus.


Veritas BruggeVeritas is in 1892 ontstaan en was tot eind 2001 gebaseerd op het business model van een coöperatie, een samenwerkingsverband van zelfstandigen die onder eenzelfde naam opereerde. Vanaf het eind van de jaren ‘80 begon er echter slijt op die machine te komen. Het was de periode dat de Berlijnse muur viel, dat de internationale textielretailketens hun opgang maakten en de globalisering een feit werd. Kortom, het was de tijd van een aantal maatschappelijke veranderingen waar Veritas niet tegen opgewassen bleek met de bestaande structuur.


We hebben daarom de organisatie veranderd naar een normale kapitaalstructuur. Dat bracht heel wat met zich mee, omdat in een coöperatie het geheel de optelsom van de onderdelen is. In tegenstelling tot dat ‘bottom-up’-model, heeft een retailketen echter een centraal concept dat homogeen naar beneden toe wordt geïmplementeerd.


Tot 2004 hebben we daarom een zeer sterk intern systeem opgebouwd. Ook hebben we de hele businessvisie vertaald naar dat nieuwe raamwerk. In wezen doen we nog altijd hetzelfde als in 1892, maar dan in een 21e-eeuws kader.”

Daarna is een flinke expansiegolf begonnen. Een golf die nog niet ten einde is?

M.P.: “Vervolgens zijn we inderdaad aan het winkelnetwerk beginnen bouwen. De omzet in 2001 bedroeg ongeveer 35 miljoen euro, vandaag is dat bijna 100 miljoen. Ook hebben we op dit moment al 99 winkels! Jammer genoeg is de kaap van de 100 nog net niet bereikt, maar zo hebben we alvast iets om in 2012 naar uit te kijken natuurlijk.


Veritas BruggeAl is daarmee zeker nog niet het plafond bereikt: in België en Luxemburg gaan we sowieso verder expanderen. Recent hebben we een studie laten uitvoeren waaruit bleek dat de BeLux gerust circa 150 winkels aankan. Het gestadige groeitempo van 10 winkels per jaar willen we dus graag aanhouden.


Niet alleen offline overigens: we willen ook een online poot uitbouwen. Nu zijn we daar achter de schermen mee bezig, zodat we halverwege 2013 zeer actief online kunnen meespelen. Dat is het streefdoel. Het online kanaal bestaat immers altijd uit twee delen: behalve voor verkoop is het ook onmisbaar voor marketing en communicatie. Als we een performante communicatie willen, moeten we onze visie ook daar uitdragen. Geen enkele retailer kan er nog onderuit: als je offline verkoopt, moet je ook online actief zijn.”

Het internet is dus ook voor Veritas een belangrijke evolutie in de retail?

M.P.: “Wie zich nog baseert op vierkante meters en die probeert vol te stouwen met koopwaar, mag het vergeten. Offline retail blijft bestaan als ze gedreven is door experience en beleving. Online kan men heel wat doen beleven, maar het echte genot is toch nog steeds fysiek. Het doel is dan echter niet meer je productassortiment in de winkels aan de klant te slijten, wel een beleving en een verhaal te bieden dat tot aankoop leidt.


De belangrijke uitdaging is bovendien niet alleen performant te worden online, de uitdaging is ook synergetisch performant te zijn overheen de verschillende kanalen. De ‘cross-channel’-integratie is cruciaal.”

Welke andere retailtrends ziet u opgang maken?

M.P.: “Er zijn zoveel trends! Er heeft al een enorme evolutie plaatsgevonden in de afgelopen tien jaar (we hebben een enorm ingrijpend decennium achter de rug), maar ik ben ervan overtuigd dat de komende tien jaar nog veel meer veranderingen en uitdagingen met zich mee zal brengen.


De vorige tien jaar stonden in het teken van globalisering, uniformisering en een sterke daling van de ‘zelfstandige winkelier’. De komende jaren zullen sterk gedreven worden door het onlineverhaal. Offline moet zijn positie opnieuw zoeken. De centrale vraag wordt: ‘Hoe kan ik in een wereld van online offline inpassen?’ Tot nu toe was het nog omgekeerd.


Geloof me, daar staan ons nog gigantische avonturen te wachten. En het zal met vallen en opstaan gaan, want niemand heeft hierover de waarheid in pacht. Het is werkelijk een strijd van ‘survival of the fittest’.


Een volgende trend, en daar kan Veritas zeer sterk op inspelen, is de beperking van de meedogenloze platwals van de globalisering. De consument gaat weer op zoek naar een persoonlijke stijl. De retailketens zijn als een tsunami op de consument afgekomen, en daar komt men nu wat van terug. Mode gaat tenslotte over jezelf! De invloed van het internet speelt overigens ook hier mee: het heeft de macht bij de consument gelegd. En de consument is per saldo nog altijd een individu.


Op korte termijn ben ik wel bezorgd over de impact van de financiële perikelen op de consumptie. Tot nu toe is de consument gespaard gebleven, maar in 2012 zullen we met z’n allen moeten afgeven. De welvaart van de voorbije tien jaar was volledig fake, het was een virtuele welvaart. In die zin wordt 2012 dus een zeer belangrijk jaar.”

Waarom verdient Veritas het om Retailer van het Jaar te worden?

Veritas atelierM.P.: “Trouw aan de ondernemingscultuur en het DNA van Veritas zijn we uiteraard zeer fier dat we genomineerd zijn, maar we zijn geen podiummanagers. We bestaan al 120 jaar en als ik eerlijk ben (ook tegenover mezelf), moet ik erkennen dat we een enorm traject hebben afgelegd.


Het vergt moed om je waarden en normen tot in de kern in vraag te stellen. Het is zwaar om een veranderingsproces door te voeren tot in het diepst van jezelf: van een familiebedrijf tot een marktgericht bedrijf, van een groep individuele ondernemers tot een retailorganisatie.


Ik vergelijk het met iemand die aan de kust gaat wandelen in een hevige storm, maar zijn kraag zo hoog mogelijk rechtzet en doorgaat. Ook staat men er misschien niet altijd bij stil, maar als je al 120 jaar bestaat, betekent dat dat je al handel gedaan hebt in elke tijdsgeest. Daarom hoop ik dat een bedrijf kan worden gelauwerd voor grootse prestaties, zonder per se groot te hoeven zijn.”

 

 

Verdient Veritas de ‘Retailer van het Jaar’-award? Bekijk ook de andere twee kandidaten, en breng donderdag 1 december uw stem uit op RetailDetail Night.

 

{youtubejw}q75P2oZEMIA{/youtubejw}

Tags: