SD Worx lanceert opmerkelijk onderzoek naar leadership in retail

SD Worx lanceert opmerkelijk onderzoek naar leadership in retail

Vorige week lanceerde HR-dienstverlener SD Worx een onderzoek naar leadership binnen retailorganisaties. Hoewel HR-onderzoeken zeker niet nieuw zijn, ging dit initiatief bepaald niet onopgemerkt voorbij in de sector. Peter Van Ostaeyen, Retail Business Partner bij SD Worx, legt uit waarom.

We vallen direct met de deur in huis: waarom dit onderzoek?

P.V.O.: “We richten ons al geruime tijd op de klassieke uitdagingen in de sector, zoals personeelsverloop, verzuim en diversiteit. Uit die onderzoeken is gebleken dat het vaak de managers zijn die de sleutel tot succes in handen hebben. Met name de winkelmanagers en regiomanagers springen hier in het oog en in meer beperkte mate ook de HR-managers en de directie. Dat was een opvallend patroon, maar natuurlijk blijven het slechts schattingen zolang je het niet ten gronde hebt kunnen onderzoeken. Vandaar dus deze studie.

 

Het onderzoek is opgebouwd uit drie fases. Momenteel loopt de online bevraging (fase 2). In een eerste fase hebben we reeds heel wat informatie verzameld uit gerichte gesprekken met HR-managers in de sector. In een latere fase zullen we de eerste resultaten aftoetsen met directieleden van retailorganisaties en tevens benchmarken met gelijkaardige bevragingen in het buitenland. Bedoeling is om al deze info uiteindelijk in een onderzoeksrapport te gieten, die we via de geijkte kanalen zullen publiceren.”


Wat aan retailleadership gaan jullie juist onderzoeken?

P.V.O.: “We onderzoeken leadership in al zijn vormen en maken tevens gebruik van deze vragenlijst om stiekem nog wat losse vragen af te vuren. In het onderzoek peilen we zowel naar feiten (zicht op de eigen onderneming) als naar percepties (zicht op de sector). In een eerste blok peilen we naar de herkomst en het opleidingsniveau van retailmanagers. We bevragen tegelijkertijd ook de manier van opleiden en het belang dat men daar aan toekent.

 

In een tweede blok gaan we dan weer na hoe de retailmanagers naar bepaalde problematieken kijken en in welke mate ze deze als relevant inschatten. Zo vragen we bijvoorbeeld of een hoog verzuim in hun opinie een negatieve impact heeft op het bedrijfsresultaat. Of we onderzoeken in welke mate de manager denkt dat zijn team kan bijdragen tot het resultaat.”


Jullie betrekken ook het C-level van de retailorganisaties, een bewuste keuze?

P.V.O.: “We richten ons hier vooral op de eerstelijnsmanagers, maar slaan inderdaad het C-level niet over. Tegenwoordig moet HR renderen, de investeringen die gemaakt worden moeten zichtbaar zijn en de kostenvreters moeten worden aangepakt. Dat zijn zaken die op het hoogste niveau bepaald worden, maar die een impact hebben op de werkvloer.

 

De sector werkt met steeds krappere marges en groeiende retailers moeten bovendien de kosten onder controle houden, ook die van het personeel. Het gaat bij HR dan ook werkelijk om ‘human capital’: investeringen in human resources moeten af te lezen zijn in het bedrijfsresultaat.”

 

Zullen de resultaten van het onderzoek beschikbaar worden gesteld voor de sector?

P.V.O.: “Absoluut, van zodra de resultaten verwerkt zijn zullen we deze samenvatten in een rapport. Een meer uitgebreide versie zal met de nodige expertise uitgeschreven worden in een paper, dewelke we dan zullen overlopen met onze retailklanten in een expertisegroep.

 

In een later stadium zal het ganse rapport gepubliceerd worden, onder andere via de internationale retailfederaties, zoals NRF White Papers. We doen dit bewust in fases omdat we onze eigen klanten uiteraard dat ietsje meer willen bieden. Al de vergaarde kennis zal tevens ook intern verder uitgewerkt worden binnen onze verschillende diensten, waaronder in de gerichte opleiding voor startende winkelmanagers die we sinds september aanbieden.”


Mogen we in de toekomst nog zo’n retailgerichte initiatieven verwachten?

P.V.O.: “Zeker en vast, 2013 zal een druk jaar worden op retailgebied. Zo plannen we volgend jaar een onderzoek gericht op de beheersing van personeelskosten en voorzien we nog een aantal publicaties omtrent de meest recente verloop- en verzuimcijfers in de sector.

 

Ook een Retail Leadership Council zal volgend jaar het levenslicht zien. Dit wordt een beperkt gezelschap van HR-beslissingsnemers, die we zullen voorzien van de laatste nieuwe trends en bewegingen en met wie we ook op regelmatige basis zullen samenzitten. Met deze groep plannen we overigens ook een aantal bedrijfsbezoeken, om samen op zoek te gaan naar 'best practices'.”

 

 

Neem anoniem deel aan het onderzoek via de online vragenlijst. De bevraging loopt nog tot eind september.


Tags: