Waarom e-commerce in de Benelux vooral een internationale zaak is

Waarom e-commerce in de Benelux vooral een internationale zaak is

Het logistieke aspect blijft voor de meeste retailers één van de grootste uitdagingen in het e-commerceverhaal. Daarom is het belangrijk dat logistieke dienstverleners mee de vinger aan de pols houden, vindt Bob van Ierland, directeur International Parcels bij TNT Post. Op Retaildetail Congres “E-commerce: why switch?” op 25 april geeft hij dan ook de voornaamste logistieke trends en ontwikkelingen in de internationale e-commercemarkt weer.

Welke evoluties neemt u waar in de internationale e-commercemarkt?

B.v.I.: “Ten eerste is er de veranderende rol van de consument. De klant zit steeds meer aan de knoppen, ook wanneer het gaat over e-commerce. Zo kiest de klant ook meer en meer welke partij het pakket verstuurt. Dat betekent voor ons concreet dat de consument eveneens een klant wordt.

 

Vroeger was de verzender onze klant, nu zijn het beide. Dat is heel belangrijk, want voor de 'pure players' zijn wij het visitekaartje aan de voordeur. Wij zijn het enige ‘fysieke’ contactpunt dat de klant met de retailer heeft.

 

Ten tweede verschuift het gewicht van fysieke logistiek naar data en informatiestromen. Dat het pakket op tijd van de ene plaats naar de andere geraakt, is een hygiënefactor: men vindt het vanzelfsprekend, zoals je het normaal vindt dat op restaurant het bestek schoon is. Waar wel steeds meer belang aan wordt gehecht, zijn de track&trace-systemen en het verzamelen van correcte klanteninformatie.

 

Dat komt mede door de enorme groei van crosschanneltoepassingen. Vroeger – en dan heb ik het nog maar over twee à drie jaar geleden – had men multichannel, waarbij verschillende kanalen naast elkaar bestonden. Vandaag betekent crosschannel dat de kanalen elkaar gaan overlappen, wat het allemaal nog complexer maakt. Niettemin hangt het toekomstige succes van retailers af van hoezeer ze de kanalen juist kunnen laten versmelten. Dat is immers wat de consument verlangt.”

 

Opvallend aan de e-commercemarkt in de Benelux is ook de mate waarin deze ‘cross-border’ is.

B.v.I.: “E-commerce groeit inderdaad tot buiten de administratieve grenzen. Zo is er natuurlijk veel export vanuit Azië en de Verenigde Staten naar Europa. In de VS begint de markt immers stilaan verzadigd te geraken, waardoor ze steeds meer in de richting van Europa kijken als nieuwe afzetmarkt.

 

Elke webshop begint ‘domestic’: men concentreert zich op de thuismarkt, tot op een gegeven moment de vraag zich opdringt hoe verder te expanderen. Ofwel kies je dan voor een verbreding van het assortiment, ofwel voor geografische uitbreiding.

 

Vooral op de Belgische markt is die 'cross-bordergerichtheid' wel erg opvallend, al is die in de hele Benelux sterk aanwezig. Frappant is dat Vlaanderen zich meer naar Nederlandse webshops richt, terwijl het Waalse landsgedeelte beduidend meer bij Franse collega’s shopt. Daardoor blijft op de Belgische e-commercemarkt het status quo echter vrijwel gehandhaafd: er ontwikkelt zich geen nationale onlineretailmarkt, waardoor de achterstand ook niet wordt ingehaald.”

 

Kan die Belgische achterstand volgens u nog worden ingehaald?

B.v.I.: “Het is wel zo dat het op deze manier richting vijf over twaalf aan het gaan is voor de Belgische ondernemers. Mede gezien de hoge instapkosten is snelheid erg belangrijk: na een drietal jaar is de kans klein dat je een intussen gevestigde waarde nog kunt omstoten.

 

De hamvraag luidt dan ook: is er in België nog ruimte voor een grote binnenlandse e-tailer? Het antwoord hangt af van de productcategorie: in sommige categorieën zijn er absoluut nog gaten in de markt. Op gebieden die al in ruime mate gedekt zijn door pure online spelers lijkt dit bijzonder lastig. Sowieso zullen ze wel binnen de komende twee jaar moeten opstaan, anders is het echt te laat.

 

Al bij al zal België naar de toekomst toe waarschijnlijk vooral een importerend land blijven. Wat op zich wel jammer is, natuurlijk. De vraag die zich dan stelt, is hoe dit komt, want doorgaans is import nog steeds duurder en is levertijd direct gerelateerd aan afstand.

 

In dat opzicht zijn er evenwel mogelijkheden om een Belgische e-commercemarkt te vormen rond de onlineverkoop van verse producten of bijvoorbeeld spoedeisende producten. Hiervoor kan men zich immers moeilijker beroepen op het buitenland.

 

Een andere mogelijkheid kan het vormen van allianties zijn. Ook in België zouden sterke, binnenlandse retailers bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden kunnen aangaan met e-tailers, om zo een wederzijds versterkend crosschanneleffect te verkrijgen.”

 

 

 

‘E-commerce: why switch?’ is een voorprogramma tijdens het Retaildetail Congres van donderdag 25 april in San Marco Village in Schelle. Het volledige programma vindt u hier, inschrijven kan via www.retaildetailcongres.be.

Tags: