“Orde van apothekers schendt mededingingsrecht”

Orde van apothekers schendt mededingingsrecht

Volgens het auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft de Orde van apothekers getracht om Medi-Market uit de markt te sluiten en de apothekersketen minimumprijzen voor medicijnen op te leggen.

 

Ontwerpbeslissing

Vorige donderdag heeft het auditoraat zijn ontwerpbeslissing bekendgemaakt, waarin het de mededingingsbeperkende praktijken van de Orde der apothekers aan de kaak stelt. ”De Orde van apothekers heeft geprobeerd het model van Medi-Market uit de markt te sluiten. We hebben ook voldoende bewijzen dat de Orde indirect heeft geprobeerd Medi-Market te verplichten dezelfde minimumverkoopprijs voor zijn medicijnen te hanteren. Dat is een zware inbreuk op het mededingingsrecht”, aldus auditeur-generaal Véronique Thirion.

 

De zaak zal nu behandeld worden door het Mededingingscollege van de BMA, waarbij de Orde de gelegenheid krijgt zich te verdedigen. Het college zal beslissen of er sprake is van een schending van het mededingingsrecht. De ontwerpbeslissing van het auditoraat loopt niet vooruit op deze beslissing.

 

“Medi-Market te commercieel”

De zaak ging aan het rollen in het voorjaar van 2016, toen de BMA een onderzoek opende naar potentiële 'restrictieve praktijken' van de Orde der apothekers jegens de groep Medi-Market. De Orde kantte zich tegen het commerciële model van Medi-Market, meer bepaald het kortingenbeleid en de ruime openingsuren. De farmaketen accepteerde de kritiek niet en stapte prompt naar de BMA.

 

In juni 2017 ving Medi-Market bot bij de BMA, die "geen ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar nadeel" voor de keten vaststelde. De instantie sprak zich toen evenwel nog niet ten gronde uit.