“Frisdranken zijn een makkelijk doelwit!”

“Frisdranken zijn een makkelijk doelwit!”
Dirk Van de Walle

De drankensector wordt ten onrechte geviseerd door de suikertaks, meent Dirk Van de Walle, die niet alleen country director is van Spadel maar sinds kort ook voorzitter van de VIWF, de sectorvereniging van de Belgische water- en frisdrankindustrie.

 

Opmerkelijke verschuivingen

VIWF vertegenwoordigt 22 bedrijven die samen goed zijn voor 3.277 arbeidsplaatsen, 2,08 miljard euro omzet en 35 miljoen investeringen per jaar. Recent groeide de totale markt van niet-alcoholische dranken met bijna 1%, weet Dirk Van de Walle, maar achter dat algemene cijfer zitten opmerkelijke verschuivingen. “Waters gingen met 4,5% vooruit, terwijl frisdranken met 3,5% achteruitgingen. Vooral de cola’s krijgen klappen. Ook vruchtensappen dalen sterk, met 5%.”

 

Is er een verklaring voor deze verschuivingen?  
“Er spelen verschillende elementen. Mensen leven bewust gezonder, ze luisteren beter naar hun lichaam en beseffen dat ze meer water moeten drinken voor een goede hydratatie. Zeker de generatie van de millennials speelt hier een voortrekkersrol. Hoeveel mensen zie je vandaag niet over straat lopen met een flesje water in de hand? Ook begrijpen consumenten beter dat water niet gewoon water is. De groei zit in gebotteld water. Met de Federatie willen we dat kwaliteitsbewustzijn verhogen. Wie zorg wil dragen voor z’n lichaam, drinkt niet om het even wat.”

 

Groeiend gezondheidsbewustzijn

Mogen we van een kentering spreken? 
“Het groeiend gezondheidsbewustzijn speelt de frisdranken parten, ja. Bij Spa worden we meer en meer gecontacteerd door scholen met de vraag naar gezondere dranken. Dat is een teken aan de wand. Het draagvlak wordt groter. We merken dat bijvoorbeeld aan het succes van ons ‘Touch Of’ gamma. Het is water, zonder suiker of calorieën, met een leukere toets dankzij het fruitaroma. Smaak blijft het belangrijkste criterium, maar de consument zoekt een gezond compromis. Ook retailers zien dat groeiende gezondheidsbewustzijn. Op één retailer na hebben alle retailers in de Benelux ons nieuw limonadegamma met open armen onthaald.” 

 

Het drankenaanbod wordt gezonder? 
“De sector heeft er zich toe verbonden om de totale energiebijdrage van haar producten gevoelig te verminderen. Tussen 2000 en 2012 is het totale aantal calorieën aangebracht door frisdranken al gedaald met 15%. En er is een engagement van de sector om het aantal calorieën nog verder te laten dalen met 5% tussen 2012 en 2016 en met nog eens 5% tegen 2020. Hiervoor zijn er al heel wat initiatieven genomen. Het lanceren van producten zonder calorieën bijvoorbeeld, zoals de gearomatiseerde waters. In heel wat frisdranken werd suiker vervangen door zoetstoffen. We informeren de consument daarover via het platform www.zoetstoffen.eu. Light dranken vertegenwoordigen nu al 30% van de softdrinksmarkt. Ook stimuleert de sector proactief kleinere verpakkingen. En we hebben een overlegplatform rond drankautomaten in de scholen.”

 

Nadenken over gezondheidsplan

Toch wordt de frisdranksector geviseerd... 
“Dat de overheid komt met een gezondheidsplan, kunnen we enkel toejuichen. Maar deze taks heeft niets met gezondheid te maken. Het is erg jammer dat de regering focust op frisdranken, die amper 3,8% van de totale energie-inname door de consument vertegenwoordigen, en slechts 8,5% van de suikerinname. Ik daag andere sectoren uit om dezelfde percentages te bereiken. Toch hebben ze vaak een gezonder imago.” 


“De water- en frisdrankensector vertegenwoordigt met een omzet van 2,08 miljard euro slechts 4,2% van de voedingsindustrie in dit land. En de niet-alcoholische frisdranken vertegenwoordigen daar 40% van, oftewel 1,7% van de gehele voedingssector. Toch focust de regering enkel op deze sector. Meer nog, het product dat een echt antwoord biedt op de problematiek, namelijk gearomatiseerd water, wordt bestraft met een accijnsverhoging terwijl het 0% suiker bevat en 0 calorieën... Dit is een aberratie. Frisdranken zijn een makkelijk, populistisch doelwit. In 2016 heeft de regering de accijnzen al verhoogd met 50 miljoen euro, met de intentie om daar gedurende de vier volgende jaren nog eens telkens 50 miljoen bij te doen. We spreken dus over een totaal van 250 miljoen extra taxatie voor de consument. Hoog tijd om samen na te denken hoe we een globaal gezondheidsplan kunnen opzetten, in plaats van gewoon een accijnsverhoging door te voeren op een kleine fractie van de voedingsmarkt.”