“HAK zet in op gezondheid met Nutri-Score A en kiest resoluut voor gecertificeerde duurzame teelt”

Timo Hoogeboom, CEO van HAK
Timo Hoogeboom, CEO van HAK / Foto's HAK

(Publireportage) Alle producten met Nutri-Score A en een ‘On the way to PlanetProof’-label, en daarbovenop CO2-neutraal worden tegen 2035:  dat zijn de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen die de Nederlandse groente- en peulvruchtenproducent HAK  onder het motto De Groene Keuken heeft neergeschreven in zijn Maatschappelijk Impact Rapport. Topman Timo Hoogeboom, legt uit waarom dit zo belangrijk is.

 

Gezondheid

HAK, dat sedert 2006 in België exclusief verdeeld wordt door Pietercil Delby’s, zet zich al jaren in om de thuisconsumptie van groenten en peulvruchten op peil te krijgen. Aangezien het merk duurzaamheid hoog in het vaandel draagt en het nog een stap verder wil gaan om consumenten te helpen om gezonder te eten, heeft het een ambitieuze duurzaamheidsagenda opgesteld. Deze is terug te vinden in het Maatschappelijk Impact Rapport dat in augustus 2020 verscheen en stoelt op 3 pijlers: gezondheid, duurzame teelt en circulair ondernemen. “Vier jaar geleden zijn we gestart met het herzien van onze productcategorie om in de toekomst nog beter te voldoen aan de behoeften van de consument. Op het vlak van gezondheid wilden we al onze producten uitrusten met een Nutri-Score A en dat is bij deze, op de Noordkrieken na, gebeurd”, vertelt Timo Hoogeboom, CEO van HAK. “Dat we deze score haalden, is te danken aan talrijke aanpassingen die we de afgelopen jaren hebben doorgevoerd. We hebben de hoeveelheid suiker en zout flink teruggedrongen in onze producten. Daarnaast streven we altijd naar het gebruik van 100% natuurlijke ingrediënten.”  
 

Duurzaam telen

Een ander belangrijk doel was om duurzame gecertificeerde teelt te genereren door alle producten te voorzien van een “On the way to PlanetProof”-label, hierna PlanetProof genoemd.  Dit keurmerk, dat net als biologische teelt, ook duurzame teelt en verwerking nastreeft, maar wel op een andere wijze, werd opgericht met o.a. de steun van Greenpeace. Inmiddels wordt het  door verschillende retailers in Nederland gevoerd voor categorieën als AGF (aardappel-groenten-fruit) en zuivel en is het daar het snelst groeiende keurmerk.  HAK is de eerste fabrikant van verwerkte groenten om dit label te voeren.
 

PlanetProof stelt alleen al voor de teler 36 bovenwettelijke eisen op het gebied van bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, landschap water, gewasbescherming, energie, verpakking en afval. Daarnaast geeft PlanetProof keuzemaatregelen die een positieve milieu impact hebben op deze vlakken waar telers en verwerkers extra bonuspunten mee verdienen. Er moeten minimaal 10 aanvullende bonuspunten gerealiseerd worden bovenop het eisenpakket. Er worden strafpunten uitgedeeld als telers gewasbeschermingsmiddelen gebruiken die een negatieve milieu impact hebben.
 

Ook de bodem speelt een belangrijke rol. Een gezonde en weerbare bodem geeft een sterker en weerbaarder gewas dat minder last heeft van ziektes en plagen en dus ook minder gewasbeschermingsmiddelen en mest nodig heeft. PlanetProof werkt hier aan. De bodem is ons kapitaal!
 

Na de start in 2019,  is de oogst van HAK rode kool in 2020  volledig PlanetProof-gecertificeerd. Daarna volgden de spinazie, boerenkool en rode bieten. Het is doel is om in 2021 ook alle andere lokale gewassen PlanetProof-gecertifieerd te telen.  Om zo duurzaam mogelijk te werken, teelt HAK al 85% van zijn gewassen binnen een straal van 125km van het Nederlandse Giessen, dus ook in delen van Duitsland en Vlaanderen. Om andere meer exotische gewassen zoals kikkererwten en kidneybonen ook naar Europa te halen, lopen nu lokale proefprojecten in onder andere Zeeuws Vlaanderen. PlanetProof stelt ook bovenwettelijke eisen aan de verwerking (in het geval voor HAK). De fabriek moest dus ook gecerti­ficeerd worden.
 

Een PlanetProof-teler moet heel veel meer en mag veel minder dan een reguliere teler. Hij moet veel extra inspanning verlenen en extra kosten maken. Naast het nemen van maatregelen moet hij hierover plannen maken en rapporteren in het kader van transparantie en dit kunnen voorleggen tijdens de controles door onafhankelijke instanties.
 

Aangezien de telers extra kosten moeten maken om te voldoen aan de 36 bovenwettelijke eisen van het keurmerk maar hun opbrengst per hectare tegelijk minder zeker wordt, betaalt HAK de meerkosten om telers te helpen de overstap te maken. Op termijn zullen deze kosten doorberekend worden in de keten.  “Het is uitdagend, want je vraagt de consument om meer te betalen voor duurzaamheid”, vervolgt Timo Hoogeboom. “Net daarom is communicatie zo belangrijk. Consumenten moeten snappen waarom ze voor deze gecertificeerde producten kiezen. Pas dan zullen ze bereid zijn om meer te betalen.” Het is de enige manier als wij en onze kinderen lokale kwaliteitsproducten willen blijven eten in de toekomst.

 

Circulair ondernemen

De laatste pijler van de Groene Keuken van HAK draait om circulair ondernemen. Hierbij gaat het onder andere om streven naar 100% recyclebare verpakkingen. 98% van de reststromen van de fabriek worden nu al hergebruikt in de keten, de 100% is dus in zicht. Nog een uitdaging is om een volledig CO2 neutrale keten te hebben gerealiseerd in 2035. “In de komende twee jaar gaan we de daken van onze productiesites uitrusten met zonnepanelen. Daardoor zal 35 tot 40% van al onze energie door zonne-energie worden opgewekt”, stelt Timo Hoogeboom. Een goede stap, al is er volgens hem nog veel werk. “2035 lijkt nog ver weg, maar het wordt een uitdaging om heel de keten CO2-neutraal te maken. Een verbrandingsoven van glas die op fossiele brandstoffen draait is immers niet in 1 2 3 omgebouwd tot een fabriek op groene energie. Maar waar een wil is, is een weg. We zijn erg gemotiveerd om deze doelstelling te halen!”, besluit hij.

 

Consument

“Wij kunnen deze initiatieven alleen maar toejuichen,” treedt brand manager Sophie Soete van Pietercil Delby’s, de CEO van HAK bij.
 

Pietercil Delby’s ondersteunt de vooraanstaande rol die HAK speelt inzake gezondheid en duurzaamheid en zal deze krachtige boodschap ook naar de consument toe uitdragen, onder meer door middel van een social media campagne die startte in 2020 en doorloopt in 2021. In 4 korte filmpjes worden de verschillende pijlers van de Groene Keuken uitgelegd. De campagne loopt op facebook, instagram en Youtube.
 

Wilt u meer weten over het Maatschappelijk Impact Rapport en de Groene Keuken van HAK? Surf dan naar: www.hak.be/groene-keuken