Akkoord over SWT-regeling bij Lunch Garden

Lunch Garden

De directie van Lunch Garden en de vakbonden hebben overeenstemming bereikt over de SWT-regeling (het vroegere brugpensoen) die aan de werknemers zal worden voorgelegd.

 

Serene onderhandelingen

Begin oktober kondigde Lunch Garden het voornemen aan om 138 van de 1067 banen te schrappen. Het plan moet volgend jaar uitgevoerd worden. Intussen hebben 16 mensen het bedrijf op vrijwillige basis al verlaten, melden vakbondsbronnen aan L’Echo. Het betekent dat dus er nog 122 mensen zullen moeten vertrekken.

 

Woensdag is de informatie- en consultatiefase van de collectieve ontslagprocedure in het kader van de Wet-Renault afgerond. “Ik ben heel tevreden met de positieve aanpak van onze sociale partners die samen met ons besloten hebben om voor het langetermijnplan te kiezen. We weten hoe moeilijk de afgelopen periode is geweest en toch staan wij hier vandaag allemaal samen om te werken aan een heropening onder de beste omstandigheden", zegt Ann Biebuyck, CEO van Lunch Garden in een persbericht.

 

Concreet is er een akkoord bereikt over over het algemene kader voor de werkloosheidsregeling met bedrijfstoeslag (SWT). “72 mensen komen in aanmerking voor deze regeling. Het aantal van hen dat het voorstel zal aanvaarden, zal mede het aantal ontslagen bepalen", zegt Stéphane Piron, vertegenwoordiger van de socialistische vakbond. Medio januari moeten de verschillende partijen het sociale aspect van de Renault-procedure voortzetten.