Albert Heijn test bevoorrading met elektrische vrachtwagens

Albert Heijn test bevoorrading in steden met elektrische vrachtwagens
ah.nl

Sinds vrijdag experimenteert supermarktketen Albert Heijn met elektrische en hybride trucks die een aantal aanvoerroutes moeten bedienen. Zo wil de keten vaststellen aan welke eisen moet worden voldaan om in de toekomst supermarkten in binnensteden emissievrij te bevoorraden.

 

Lagere emissie, minder geluidsoverlast

Voor dit experiment heeft AH vijf trucks ingezet: drie elektrische en twee hybride voertuigen. Ondanks de beperkte actieradius van de vrachtwagens is het de bedoeling om tussen Zaandam en Amsterdam volledig elektrisch te rijden. Met de hybride trucks kunnen ook winkels die verder van Zaandam verwijderd liggen, bevoorraad worden.

 

E-trucks hebben naast de lagere emissie van schadelijke stoffen nog een bijkomend voordeel voor de leveranciers: ze maken beduidend minder lawaai. Net dat geluidsniveau bepaalt in binnensteden wanneer er mag geladen en gelost worden: de geluidsarme trucks kunnen dus een groot probleem van de leveranciers helpen oplossen.

 

Het project, dat minimaal twee jaar zal lopen, geniet de financiële steun van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en kadert in de Green Deal Zero Emissie die de supermarkt en enkele andere partijen (verladers, vervoerders, constructeurs en overheden) in 2014 ondertekenden. Zij streven naar een emissievrije bevoorrading van de binnensteden tegen 2025. Deze testen zullen worden in samenwerking met DAF Trucks, Simon Loos, Peter Appel Transport en TNO.