Alcoholreclame strenger aangepakt

Foto: Shutterstock

Binnenkort gelden voor alcoholreclame strengere regels. Voortaan staat bijvoorbeeld de FOD Volksgezondheid mee in voor de behandeling van klachten. Wie niet aan de regels beantwoordt, riskeert boetes tot 10.000 euro.

 

Rekening houden met gezondheid

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft een nieuw convenant ondertekend met de Raad voor de Reclame, de sectorfederatie Vinum et Spiritus en de Federatie van Belgische Brouwers over de regels rond reclame voor alcoholhoudende dranken. Op 2 september gaat het akkoord in en aan de naleving zijn vanaf dan ook nieuwe boetes verbonden: bij herhaaldelijke overtredingen kan de reclamewaakhond boetes tot 10.000 euro opleggen.

 

De Block wil de regels rond alcoholreclame verstrengen omwille van gezondheidsoverwegingen. “Het onverantwoord gebruik van alcohol heeft nefaste gevolgen voor de gezondheid. Dat is iets waar alcoholproducenten absoluut rekening mee moeten houden als ze reclame maken”, aldus de minister volgens De Standaard.

 

Eerst advies inwinnen

Zo moeten drankproducenten die reclame willen maken voor alcoholische dranken voortaan éérst advies inwinnen bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) vooraleer ze een nationale reclamecampagne voor radio, televisie of in de bioscoop lanceren. Als er klachten komen over bepaalde reclames, zal de FOD Volksgezondheid bovendien mee die klachten behandelen.

 

Al sinds 2005 is er een convenant dat alcoholreclame reguleert. Daarin werd onder meer gestipuleerd dat de reclames zich niet tot minderjarigen mogen richten en dat er niet mag worden aangezet tot overmatig drankgebruik. In 2013 werd dat convenant al eens herzien en nu is er dus ook een uitbreiding.