Aldi-weduwe in steeds nauwere schoentjes

Shutterstock.com

Enkele erfgenamen van Berthold Albrecht zijn teruggefloten door een Duitse bestuursrechtbank. Daardoor lijken ze hun greep op Aldi Nord te verliezen en moeten ze in de toekomt mogelijk tientallen miljoenen terugbetalen.

 

Familievete

Al bijna tien jaar woedt er een hevige strijd tussen de leden van de familie Albrecht, de dynastie achter Aldi Nord. Het bedrijf wordt gecontroleerd door drie stichtingen: Markus, Lukas en Jakobus. Hun doel is om te investeren in het bedrijf en tegelijkertijd de welvaart van toekomstige generaties te waarborgen. Dit systeem werkte voor de twee zonen van oprichter Theo Albrecht, Theo jr. en Berthold. Maar na de dood van die laatste acht jaar geleden ontstond een zware machtsstrijd in de familie.

 

De erfgenamen van Berthold Albrecht weigeren al geruime tijd het bestuur van “hun” Jakobus-stichting in te vullen volgens diens laatste wil. Vlak voor zijn dood veranderde Berthold immers de voorwaarden in de stichting, waardoor de macht van de familieleden sterk werd ingeperkt. Maar Bertholds weduwe Babette heeft zich nooit geschikt in die rol en nam samen met haar dochters zelf beslissingen, die hen tientallen miljoenen opleverden uit het vermogen van de stichting. Ze hebben zelfs geen gehoor gegeven aan het officiële verzoek van de Rendsburgse toezichthouder om de raad van bestuur overeenkomstig de statuten te benoemen en een vertegenwoordiger van Aldi Nord in het orgaan op te nemen.

 

De uitspraak van de bestuursrechtbank Schleswig bepaalt nu dat de Jakobus-stichting het verzoek van de autoriteiten onmiddellijk in de praktijk moet omzetten. Dat is een overwinning voor Theo Albrecht jr, die de zaak aanhangig had gemaakt, schrijft Business Insider.

 

Invloed op andere zaak

Hoewel Babette en haar gevolg nog beroep kunnen aantekenen tegen het vonnis, kan de zaak grote gevolgen hebben. Volgens het besluit van de rechtbank zijn de vele miljoenen die de erfgenamen zich toeëigenden ook niet legitiem verworven, omdat de raad van bestuur niet correct samengesteld was en dus niet gemachtigd was dergelijke beslissingen te nemen. In totaal zouden ze zichzelf via diverse constructies zo’n 150 miljoen euro hebben uitgekeerd. Nicolay Albrecht, de enige zoon van Berthold, heeft zijn moeder Babette en enkele van zijn zussen trouwens al beschuldigd van het leegroven van de stichting. Ook die zaak moet nog behandeld worden door de rechter.