Ardo bestrijdt pesticiden met drones en robots

Ardo bestrijdt pesticiden met drones en robots

Het Belgische Ardo heeft enkele drones en robots ontwikkeld die het gebruik van pesticiden bij groenten en fruit drastisch moeten terugdringen. De toestellen bespuiten het onkruid daarbij veel gerichter.

90 procent minder pesticiden

“Al vier jaar zijn wij bezig met een project om ons pesticidegebruik naar beneden te halen. We zijn we erin geslaagd ervoor te zorgen dat in 63% van de groenten, kruiden en het fruit dat we verwerken geen meetbare pesticideresten meer zitten”, zegt operationeel directeur Bernard Haspeslagh aan De Tijd. “Over drie tot vijf jaar willen we aan 90% zitten.”

 

Momenteel dringt de Europese marktleider in diepvriesgroenten het pesticidegebruik terug met de hulp van 55 landbouwingenieurs, die aangeven waar er moet gespoten worden en welke pesticiden moeten worden gebruikt. Daarnaast teelt het bedrijf zoveel mogelijk gewassen in het juiste klimaat, waardoor er ook minder pesticiden worden gebruikt.

 

Minder bemesting

Het wil in de toekomst echter ook gebruik maken van drones en andere robots, om nog gerichter tewerk te gaan. De drones moeten gedetailleerde foto’s maken van de teelt, waarna gps-gestuurde machines het veld worden opgestuurd en heel doelgericht kunnen spuiten.

 

Tot slot wil het dat er ook minder zaaigoed of bemesting wordt gebruikt. “Nu hebben boeren de neiging om hun velden te dicht te beplanten en te veel bemesting te gebruiken. Door doorgedreven bodemonderzoek kunnen we nagaan hoeveel mest een stuk land echt nodig heeft”, zegt Haspeslagh. “Via gps-info kunnen we ervoor zorgen dat tractoren een stukje grond niet dubbel bezaaien, besproeien of bemesten.”