Beter Leven-keurmerk op termijn ook geldig in Duitsland

Beter Leven-keurmerk op termijn ook geldig in Duitsland

Bedrijven en producten die in Nederland het Beter Leven-keurmerk krijgen, kunnen op termijn ook in Duitsland hun producten afzetten onder het daar geldende keurmerk. De Nederlandse en Duitse dierenwelzijnsorganisatie hebben daarover afspraken gemaakt.

Snellere toegang tot beide markten

"Door de gelijkschakeling van ons Beter Leven keurmerk met de eisen voor het label ‘Für Mehr Tierschutz’ van onze Duitse collega's ontstaat een snellere toegang tot elkaars markten, een betere verkrijgbaarheid van producten van diervriendelijker gehouden dieren en een flexibelere afzetmogelijkheid voor boeren", stelt algemeen directeur Femke-Fleur Lamkamp van de Dierenbescherming. Na een volgend onderzoek zullen de eisen van de twee keurmerken verder op elkaar worden afgesteld. De Dierenbescherming krijgt daarvoor een subsidie van 260.000 euro van het ministerie van Economische Zaken.

 

De twee organisaties benadrukken wel dat het nog een tijdje zal duren voor de totale wederzijdse erkenning van de systeemeisen van de twee keurmerken rond is. Het Duitse keurmerk heeft momenteel nog een fikse achterstand op het Nederlandse Beter Leven: dat werd tien jaar geleden geïntroduceerd en momenteel zijn er 1.600 bedrijven die het keurmerk mogen dragen. In Duitsland zijn dat er nog maar 80.

 

"We verheugen ons zeer om samen met de Dierenbescherming en het Beter Leven keurmerk de vervolgstappen van ons Tierschutzlabel te zetten", zegt voorzitter Thomas Schröder van de Duitse Dierenbeschermingsbond. "Het Beter Leven keurmerk laat zien dat een vergaande marktpenetratie kan worden bereikt als boerenorganisaties en handel genoeg moed tonen en overtuigd zijn van het belang van dierenwelzijn binnen de veehouderij.”