Carrefour verandert gevelcommunicatie in België

Carrefour verandert gevelcommunicatie in België

Het Franse Carrefour gaat de formulenamen van zijn Belgische winkelconcepten aanpassen. Het nieuwste hypermarktconcept Planet gaat voor de bijl: alle hypermarkten zullen weldra eenvoudigweg ‘Carrefour’ heten. Op de gevels van de Express- en Market-vestigingen verdwijnt het woord Carrefour dan weer, om enkel de belettering Market of Express en het logo te krijgen.

In navolging van Franse thuismarkt

Geheel verrassend is het nieuws weliswaar niet: de gevelcommunicatie was één van de eerste dingen die Georges Plassat bij zijn aantreden als groepstopman in Frankrijk veranderde. De zogezegd verwarrende veelheid aan formulenamen werd er vervangen door de benamingen ‘Market’, ‘City’ en ‘Montagne’.

 

De officiële uitleg klonk dat “de naam Carrefour op zich al voldoende is”, al is het in België net vooral die naam Carrefour die nu uit het straatbeeld zal verdwijnen. Ook de benaming Planet sneuvelde in Frankrijk, al was het daar eerder te verklaren door het feit dat het Planet-concept op de Franse thuismarkt op een sisser is uitgedraaid. Belgisch topman Gérard Lavinay verzekerde toen nog dat het Planet-concept in België zou blijven bestaan, omdat het hier wel succesvol was.

 

Verandering, maar voor wie?

Waarom die plots naamsveranderingen in België, is dan de grote vraag - vooral aangezien de keten in België al altijd te kampen heeft met een hele generatie die het nog steeds over voorganger ‘GB’ heeft. Daar heeft het enseigne dan ook nog maar enkele jaren geleden tegen ten strijde getrokken met een grotere standaardisering.

 

Gaat de supermarktketen nu toch weer de lokale toer op en poogt het de franchisers een meer zelfstandig imago geven? Of schuilt er meer achter en wil Carrefour de greep op de kleinere winkels op deze manier langzaamaan helemaal lossen om ze op termijn zelfs te verkopen? De zet maakt de weg weer vrij voor alle mogelijke scenario’s en speculaties.

 

Duidelijkere differentiatie formules

Vera Vermeeren, woordvoerder van Carrefour België, bevestigt dat de nieuwe gevelcommunicatie al langer in de pijplijn zat en in lijn ligt met de intentie op groepsniveau om de positionering van de verschillende formules te vereenvoudigen en te verduidelijken. “In de laatste nieuwe winkelconcepten van Express is dit nu al het geval. Er zijn reeds een viertal winkels waar de gevelsignalisatie bestaat uit het woord ‘Express’ en het logo”, aldus Vermeeren.

 

Dat dit zou zijn om de winkels op termijn gemakkelijker te kunnen afstoten, ontkent Vermeeren evenwel met klem. De bedoeling zou integendeel zijn om de verschillende formules sterker van elkaar te differentiëren. “Nu is het voor de klanten soms niet duidelijk bij welke formule ze nu eigenlijk binnenstappen. De insteek is echt de identiteit te versterken. Market willen we zo positioneren als een echte versspecialist, Express als een flexibele buurtwinkel met ruime openingsuren en de hypermarkten als een combinatie van lage prijzen met beleving en winkelplezier.”

Tags: