Colruyt-directeur: "Anciënniteit heeft perverse gevolgen"

Colruyt-directeur: "Anciënniteit heeft perverse gevolgen"

Het opmerkelijke pleidooi van Colruyt-personeelsdirecteur Koen Demaesschalck in De Tijd om de verloning op basis van anciënniteit terug te schroeven, krijgt - niet geheel onverwacht - de wind van voren van de vakbonden.

"50-plussers worden uit arbeidsmarkt geprijsd"

Demaesschalck, directeur van de 300-man tellende HR-divisie van Colruyt Group (23.000 werknemers), zegt in dat interview dat het systeem waarbij werknemers steeds meer verdienen naarmate ze langer bij een bedrijf werken, niet meer houdbaar is. Bij Colruyt kan het loonverschil tussen een beginnend personeelslid en iemand met 20 jaar anciënniteit oplopen tot een kwart.

 

"Verlonen op basis van anciënniteit is geen goede regeling. Het is niet logisch dat een werknemer zijn hoogste loon krijgt op het einde van zijn carrière. Dat klopt gewoon niet. Op basis van zijn productiviteit zou zijn loon moeten plafonneren en op het einde dalen."

 

Demaesschalck heeft er naar eigen zeggen geen probleem mee dat men bedrijfstrouw beloont. "Alleen leiden de vorm en de hoogte van de anciënniteitspremies vandaag tot perverse gevolgen. Oudere werknemers worden uit de markt geprijsd. Vooral kaderleden zitten voor een stuk vast in hun situatie, omdat ze hun levensstandaard aangepast hebben aan hun inkomen. Dat is een sociaal en economisch nefaste situatie."

 

Tijdsparen of stapje terugzetten

De HR-directeur pleit er in zijn langetermijnvisie voor om "bedrijfstrouw meer te verlonen via het variabele loon dan via het vaste salaris" en toont zich ook een voorstander van tijdsparen. Daarbij kan de werknemer gepresteerde overuren en niet-opgebruikte vakantiedagen opsparen voor het einde van zijn carrière: "Tijdsparen biedt mogelijkheden voor de oudere werknemer om vier vijfde te werken zonder loonverlies."

 

Wel beseft hij ook dat dit een switch in het hoofd van de werknemers vereist: "Ik zie op dat vlak een kentering in ons bedrijf. Medewerkers die op het hoogste niveau hebben gewerkt, leveren in de laatste jaren van hun carrière een andere bijdrage". Zo hebben vier voormalige Colruyt-topdirecteurs tussen 55 en 62 jaar onlangs vrijwillig een lagere functie opgenomen, met inlevering van loon.

 

Vakbonden "not amused"

De vakbonden verslikten zich echter toen ze het interview lazen. Volgens de Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel (NCK) is het systeem van loonindexering "niet meer dan een eerlijke manier om ervoor te zorgen dat een werknemer niet na meerdere jaren voor een veel te laag loon gaat werken, en de makkelijke winsten overlaat aan de werkgever".

 

Ook Erwin De Deyn van de socialistische bediendenbond BBTK vindt dat het huidige anciënniteitsysteem moet blijven. "Dat de baremieke systemen pervers zouden zijn, is van de pot gerukt. De meeste baremieke systemen lopen over een 20-tal jaar met een gemiddelde jaarlijkse stijging van 1%, maar de spanning is meestal groter de eerste tien jaren dan in het tweede gedeelte. Dat voornamelijk oudere werknemers bevoordeeld worden op het einde van hun loopbaan klopt dus niet helemaal."

Tags: