Consument amper op de hoogte van prijsbeleid supermarkten

Shutterstock.com

Zowel bij consumenten als retailprofessionals is er verwarring over de prijsdynamiek in de supermarkt: veel mensen zijn zich niet bewust van regionale prijsverschillen, en evenmin van mogelijke verschillen tussen online en offline prijzen.

 

Informatiekloof

Dat blijkt uit een rondvraag van sales- en marketingconsultant Braintower bij 25 retailers en 50 fabrikanten (telkens profielen met een hoge betrokkenheid bij prijszetting, prijsonderhandeling en/of promotiebeleid) en bij 375 consumenten. Dat is weliswaar een beperkte steekproef, maar ze geeft wel een beeld van wat er leeft, zegt consultant Gilles Van Lysebeth. De bedoeling was om te achterhalen hoe de verschillende actoren vandaag kijken naar de prijsdynamiek in de FMCG-markt.

 

Er zijn inderdaad wel wat discrepanties: zo schat een ruime meerderheid van de ondervraagde retailers de online en offline prijzen voor alle spelers in de sector gelijk in. Dat geldt eveneens voor de fabrikanten. Ook voor de eigen organisatie schatten zowel retailers als fabrikanten de online- en offline prijzen gelijk in.

 

Er is wel een duidelijk verschil in de perceptie van de dynamiek van de prijzen. Gevraagd naar het aantal prijswijzigingen (van de reguliere prijs) dat een gemiddeld product ondergaat, schatten de meeste retailers dit op 3 tot 5 per maand. Fabrikanten denken dat het minder dan één keer per maand is. “Dat wijst toch op een informatiekloof.”

 

Meningen verdeeld

Gevraagd naar hun kijk op regionale prijzen, geven de professionele respondenten aan dat ze vooral bij Colruyt en Cora prijsverschillen zien tussen verschillende verkooppunten, en veel minder bij Aldi, Lidl of Albert Heijn. Bij de retailers zijn de antwoorden iets meer uitgesproken dan bij de fabrikanten. “Het valt op dat blijkbaar een deel van de mensen in de sector zich niet bewust is van het regionale prijsbeleid bij Colruyt. Evenmin is er over de andere retailers een consensus onder de professionele respondenten wat betreft regionale prijzen. Vooral over Albert Heijn zijn de meningen verdeeld.” 

 

Ook bij consumenten zijn de meningen verdeeld over het al dan niet bestaan van regionale prijsverschillen tussen fysieke winkels van dezelfde keten. Bijna 45% van de respondenten denkt dat er geen regionale prijzen zijn bij Colruyt, bijna 25% zegt het niet te weten. Nochtans kwam dat onderwerp de afgelopen maanden uitgebreid aan bod in de media. Bovendien denkt ruim 30% dat er wél regionale prijzen zijn bij Albert Heijn, Aldi en Lidl. 

 

De meeste consumenten die de afgelopen 12 maanden online boodschappen deden, denken dat de online en offline prijzen bij alle supermarktketens gelijk zijn, of geven aan dat ze het niet weten. Een groot deel van het publiek is zich dus niet bewust van verschillen tussen online en offline prijzen bij Colruyt en Collect & Go.