De grote ontbijtstudie (2): Belgen ontbijten vaker buitenhuis

De grote ontbijtstudie (2): Belgen ontbijten vaker buitenhuis
Beeld: Shutterstock.com

Hoewel het ontbijt geldt als de belangrijkste maaltijd van de dag, trekken Belgen er vaak niet voldoende tijd voor uit. Wel ontbijten consumenten vaker buitenshuis: onderweg, op hotel of in de broodjeszaak bijvoorbeeld. 

 

Thuisontbijt onder druk

Een eerste opmerkelijke vaststelling in de grote ontbijtstudie van iVox en Food in Mind: het ontbijt staat onder druk. 12% van de ondervraagden geven aan dat ze de voorbije week niet hebben ontbeten – dat is driemaal zoveel als in 2005. Franstaligen, mannen en jongeren geven vaker aan niet te ontbijten. Gemiddeld ontbijt de Belg 5,4 maal per week, een daling met 9,4% tegenover 2005. Vooral het thuisontbijt is verminderd: het aantal dagen dat de Belg op verplaatsing ontbijt, is verdrievoudigd: van 0,5 naar 1,4 maal per week. Er is ook een overlap tussen beide gelegenheden: wanneer ze buitenhuis ontbijten, hebben consumenten in meer dan de helft van de gevallen ook thuis al iets gegeten.

 

Nederlandstaligen ontbijten vaker dan Franstaligen, vooral thuis. Franstaligen ontbijten dan weer vaker buitenshuis. De ontbijtfrequentie neemt toe met de leeftijd, maar buitenshuis ontbijten neemt af met de leeftijd. Werkenden ontbijten veel vaker buitenshuis dan niet-werkenden. Slechts 40% van de jongeren ontbijt elke dag thuis, terwijl dat bij de ouderen 83% is. Van de niet-werkenden ontbijt 80% elke dag thuis, terwijl dat bij de werkenden minder dan de helft is (48%). "Opvallend: we zien geen grote verschillen qua ontbijtfrequentie tussen weekend en werkdagen", zegt Eddy Bovijn van Food in Mind. "Het percentage mensen dat aangeeft te ontbijten is per dag van de week relatief stabiel. Dat was ook al zo in 2005."

 

Beleving en variatie

Waarom ontbijten mensen buitenhuis? De belangrijkste motieven zijn: om samen met anderen te kunnen ontbijten, om gevarieerder of lekkerder te kunnen ontbijten, en om op een aangenamere plaats te kunnen ontbijten.

 

Een op de vijf ontbijters had de voorbije week minstens één dag ontbeten op het werk of de school. Het gemiddelde aantal dagen per week is meer dan verdubbeld vergeleken met 2005. Ook ontbijt onderweg is flink gestegen: bijna 10% van de ontbijters heeft in de referentieweek onderweg gegeten. De belangrijkste out-of-home kanalen voor het ontbijt zijn de bakker of slager, het hotel en de broodjeszaak. Eén op de vijf consumenten bezoekt wel eens een zelfbedieningsrestaurant in functie van het ontbijt.

 

Benieuwd naar details over de ontbijtgewoontes van de Belg? De grote ontbijtstudie van Food in Mind en iVox biedt een rijkdom aan cijfers en statistieken. Bovendien legt het onderzoek nog meer krachtlijnen bloot: het groeiend belang van de brunch, de vraag naar bio- en fairtradeproducten, de aandachtspunten inzake gezondheid, de invloed van kinderen op het ontbijtgedrag… Contacteer Eddy Bovijn: eb@foodinmind.com / www.foodinmind.com

 

Aantal ontbijters per locatie

 

De belangrijkste redenen om (niet) te ontbijten