Delhaize: “Al onze 763 Belgische winkels zijn CO2-neutraal”

Delhaize

In het voorbije decennium verminderde Delhaize de CO2-uitstoot van zijn winkels met 70%. De overblijvende uitstoot wordt gecompenseerd via duurzame projecten in binnen- en buitenland. Tegen het einde van het jaar wil de retailer volledig CO2-neutraal zijn voor al haar activiteiten.

 

Winkels prioritair

Om de CO2-uitstoot te verminderen, legde de supermarktketen bewust de prioriteit bij de winkels - zowel de eigen vestigingen als die van zelfstandige filiaalhouders. Tot voor kort waren die 763 winkels immers verantwoordelijk voor meer dan driekwart van de totale uitstoot van Delhaize.

 

De retailer nam de voorbije tien jaar een hele reeks maatregelen om die CO2-uitstoot te verminderden. Alle winkels draaien nu op groene stroom, er werden warmtepompen geplaatst en waar mogelijk kwamen er ook zonnepanelen op de daken van de winkels. Verder investeerde het bedrijf in ledverlichting, energiezuinige koelkasten en diepvriezers.

 

Door die ingrepen stoot Delhaize nu 70% minder CO2 uit dan twaalf jaar geleden. Jaarlijks gaat het om 93.000 ton CO2, of het equivalent van de uitstoot van meer dan 11.000 huishoudens.

 

Compensatie

De huidige technologie is echter nog niet in staat om de CO2-uitstoot tot nul te herleiden. Daarom compenseert Delhaize de resterende CO2 via gecertificeerde klimaatprojecten in binnen- en buitenland. Zo steunt de supermarktketen een project in Rwanda dat zich inzet voor zuiver drinkwater voor de lokale bevolking, via het herstellen en onderhouden van waterputten. Het veelal onzuivere water moet er nu nog vaak gekookt worden voor consumptie. Dat leidt niet alleen tot extra CO2 die in de atmosfeer terechtkomt, maar ook tot bijkomende ontbossing.

 

Delhaize heeft de ambitie om tegen eind 2021 al haar activiteiten koolstofneutraal te organiseren. Uitganspunt daarbij is steeds de CO2-uitstoot tot een strikt minimum te beperken en de rest te compenseren. De winkelketen verkoopt al CO2-neutrale bananen en aardbeien en wil dat assortiment stelselmatig blijven uitbreiden.