Driemaal meer winst voor Sligro

Sligro Food Group

Sligro Food Group heeft zijn winst het voorbije jaar ruim verdrievoudigd, met dank aan de verkoop van zijn supermarkttak aan Jumbo en Coop. Op vergelijkbare basis klokte het bedrijfsresultaat van het groothandelsbedrijf af op hetzelfde niveau als vorig jaar.

 

276 miljoen euro nettowinst

Sligro maakte eerder al bekend dat het vorig jaar een omzet had geboekt van 2,35 miljard euro, liefst 9,5% meer dan een jaar eerder (+3,1% op autonome basis). Vanochtend heeft het Nederlandse groothandelsbedrijf ook zijn winstcijfers bekendgemaakt, en die ogen lang niet slecht.

 

Sligro boekte in 2018 uit een nettowinst van 276 miljoen euro: ruim driemaal meer dan de 81 miljoen euro in het jaar voordien. De winst uit "voort te zetten bedrijfsactiviteiten" daalde dan weer wel fors, van 76 miljoen naar 46 miljoen. Het bedrijfsresultaat bedroeg 53 miljoen euro, maar komt exclusief de eenmalige lasten als gevolg van o.a. de verkoop van de Emté-supermarkten uit op 82 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 91 miljoen, maar in dat bedrag was toen een eenmalige bate van 9 miljoen euro meegeteld.

 

6 tot 8 nieuwe locaties in België

Het groothandelsbedrijf zag zijn marktaandeel vorig jaar wel flink groeien, zowel op zijn Nederlandse thuismarkt (+9%) als in België (+14%). De groep bevestigt zijn plannen om de groei in België te versnellen: "Na het moeizame proces rond vergunningen in Antwerpen en een naar verwachting zelfde route in Brugge, zullen wij de zoektocht naar locaties en de opstart van vergunningsprocedures versnellen en intensiveren", zegt CEO Koen Slippens. "Wij denken daarbij voor de komende jaren aan zes tot acht additionele locaties. Daarnaast zullen we in België de verdere samenvoeging en integratie van de reeds bestaande activiteiten en organisatie vormgeven.”

 

De marktomstandigheden blijven volgens het management dan ook gunstig, ondanks de oplopende kosten voor transport, energie en lonen. Sligro maakt zich echter sterk die extra uitgaven te kunnen opvangen door efficiëntiewinsten. "Na een jaar met, ons inziens terecht, veel aandacht voor 'niet kernactiviteiten', zal er in 2019 weer alle aandacht zijn voor de operatie en de handel", zegt de Sligro-topman. "Ons jaarthema is dan ook 'Back to Business' en daar hebben we heel erg veel zin in!"